Pooblaščeni zastopniki

Zadnja sprememba: 13.08.2018
Legenda:
– Navadno – veljavno navodilo
Krepko – novo dodano navodilo
Ležeče – neveljavno navodilo

Zap.
št.

Naslov navodila

verzija

datum

A1

Navodila za izpolnjevanje potrdil o skladnosti SA

R1.2

23.09.2008

A2, A3

Navodila za pripravo in posredovanje podatkov o izdanih potrdilih o skladnosti SA, DA in SD v elektronski obliki

R2.0
R3.0
R3.1
R3.2

01.12.2009
19.08.2013
24.03.2014
13.08.2018

A3

NEVELJAVNO

Navodila za pripravo in posredovanje podatkov o izdanih Duplikatih izjav o ustreznosti DA oziroma dvojnikih potrdil o skladnosti SD v elektronski obliki

R2.0

01.12.2009

A4

Navodilo za izdajo nadomestnega potrdila o skladnosti

 

10.07.2007

A5

Navodilo za pripravo in pošiljanje poročil o izdanih potrdilih o skladnosti z razširjenim naborom podatkov

 

01.12.2009

A6

Tabela izvedenk

R2.0

01.12.2009

A7

Navodilo za ravnanje v primeru stornacije potrdil o skladnosti in izjav o ustreznosti vozila

 

24.06.2010

A9

Usmeritve za registracijo, prodajo in začetek uporabe vozil iz zaključka serije za kategorije vozil M, N in O /

OBR-28.5 – VLOGA ZA ZAKLJUČEK SERIJE – kat. M, N in O

A9-TABELA-VOZIL-ZA-ZS-MNO

 R1.0

 1.6.2018

 A10

 Usmeritve za dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe vozil zaključka serija za kategorije vozil – L /

OBR-28.6 – VLOGA ZA ZAKLJUČEK SERIJE – kat. L

A10_OBR 9.4-TABELA VOZIL ZA ZS -L

R1.0

 1.6.2018

 A11

 USMERITVE ZA DAJANJE NA VOLJO NA TRGU, REGISTRACIJO ALI ZAČETEK UPORABE VOZIL IZ ZAKLJUČKA SERIJE ZA KATEGORIJE VOZIL – T, C, R, S /

OBR-28.7 – VLOGA ZA ZAKLJUČEK SERIJE – kat. T, C, R, S

A11_OBR-10.2-TABELA-VOZIL-ZA-ZS-T-C-R-S

R1.0

 1.6.2018

Navodila in usmeritve – Strokovne organizacije

Zadnja sprememba: 13.08.2018
Legenda:
– Navadno – veljavno navodilo
Krepko – novo dodano navodilo
Ležeče – neveljavno navodilo

Zap.
št.

Naslov navodila

verzija

datum

B1,

B2

Navodila za pripravo in posredovanje podatkov o izdanih potrdilih o skladnosti SB, SC, DB in SD ter posredovanje podatkov o predelavah na potrdilih o skladnosti SA, SB in SC v elektronski obliki

R2.0
R2.1
R3.0
R3.1
R.3.2

01.12.2009
05.01.2010

19.08.2013
24.03.2014
13.08.2018

B2

NEVELJAVNO

Navodila za pripravo in posredovanje podatkov o izdanih duplikatih izjav o ustreznosti DB oziroma dvojnikih potrdil o skladnosti SD v elektronski obliki

R2.0

01.12.2009

B10

Navodilo za pripravo in pošiljanje poročil o izdanih potrdilih o skladnosti z razširjenim naborom podatkov

 

01.12.2009

B11

Tabela izvedenk

R2.0

01.12.2009

B12

Navodila za izvajanje postopkov posamične odobritve vozil skladno s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09 in 78/09) ter Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10)

R1.0
R1.1
R1.2

R1.3

17.12.2009
28.12.2009
25.01.2010

13.12.2013

B13

Vpis v potrdilo o skladnosti pri predelavi vozila na elektricni pogon

 

18.12.2009

B14

Obvezno navodilo za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila – verzija 2 (Na podlagi 27. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10))

R2.0

11.03.2010

B15

Naknadni vnos izvedenk: Dopolnitev obveznega navodila za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila – verzija 2 (08.12.2017 R2.0)

R1.0
R2.0

26.05.2010
08.12.2017

B16

Navodilo za ravnanje v primeru stornacije potrdil o skladnosti in izjav o ustreznosti vozila

 

20.05.2010

B17

Usmeritve za postopek IOTSV – M1 z ES homologacijo – identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil kategorije M1, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji

R2.0
R2.1

R3.0

R3.1

01.06.2013
15.09.2014

01.01.2016

01.06.2016

B18

Usmeritve za postopek IOTSV – M,N,L,O,T,C,R in S – identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil kategorije M,N,L,O,T,C,R in S

R2.0
R2.1

R3.0

R3.1

01.06.2013
15.09.2014

01.01.2016

01.06.2016

B19

Usmeritve za postopek POPV – M,N,L,O,T,C,R in S – posamična odobritev predelanega in popravljenega vozila kategorije M,N,L,O,T,C,R, in S

R2.0
R3.0

R3.1

R3.2

01.06.2013
15.09.2014

01.01.2016

01.06.2016

B20

Usmeritve za vgradnjo naprave za pogon na utekočinjeni plin – LPG

R1.1
R1.2

15.11.2010
15.09.2014

B21

Usmeritve za vgradnjo opreme v vozila za premične delavnice

R1.0
R1.1

15.11.2010
15.09.2014

B22

Usmeritve za vgradnjo opreme za bivalno vozilo

R1.0
R1.1

15.11.2010
15.09.2014

B23

Usmeritve za vgradnjo vlečne naprave na vozila kategorije M1

R1.1

15.11.2010
15.09.2014

B24

Usmeritve za vgradnjo svetlobne opreme na vozila kategorije M1

R1.0
R1.1

15.11.2010
15.09.2014

B25

Usmeritve za izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti vozil na terenu

R2.0
R2.1

R2.2

R2.3

01.10.2012
15.09.2014

01.01.2016

01.06.2016

B26

Usmeritve za kontrolo DMV v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil

OBR 21.3 – Izjava o emisijski ustreznosti vozila

R1.3
R1.4

15.04.2013
15.09.2014

B27

Usmeritve za pridobitev pooblastila za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti vozil

R1.2
R2.1

R2.2

R2.3

01.05.2012
15.09.2014

01.01.2016

01.06.2016

B28

Navodila za vpis zavrnjenih vozil v centralni register vozil (B28 – 09.11.2010 R1.0)

Spremni dopis

R1.0

09.11.2010

B29

Usmeritve za postopke pridobitve statusa starodobnega vozila – starodobnik

R1.0
R3.1

R3.2

R3.3

R4.0

01.05.2012
15.09.2014

01.01.2016

01.06.2016

01.09.2017

B30

Usmeritve za izdelavo tehničnega poročila v postopku predelave vozila

R1.0
R1.1

R1.2

R1.3

01.05.2012
15.09.2014

01.01.2016

01.06.2016

B31 

Usmeritve za pregled zatemnitve stekel

R1.0
R1.1

01.09.2012
15.09.2014

B32

Usmeritve za vtis identifikacijske številke vozila

R1.1 

15.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 B40

USMERITVE ZA IZVEDBO POSTOPKA TEHNIČNEGA PREGLEDA VOZILA 

 R1.2

28.12.2016 

 

 

 

 

Povezava do priporočenih obrazcev