Obveščamo vas, da je bil dne 15.6.2021, v Uradnem listu RS št. 95/2021, objavljen nov Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil, ki je začel veljati dne 30.6.2021.

Pravilnik si lahko preberete na povezavi Pravno-informacijskega sistema RS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13543#

Na koncu pravilnika so objavljeni tudi obrazci predpisanih evidenc.

V naslednjem dokumentu predstavljamo primere izpolnjevanja posameznih rubrik:

Primeri izpolnjevanja posameznih rubik – Dnevnik usposabljanja iz teorije in Evidenčni karton vožnje