Zadnja sprememba: 02.03.2022

Kategorije vozil opredeljujejo naslednji pravilniki:

Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila
(Uradni list RS, št. 34/15)

Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
(Uradni list RS, št. 57/14)

Pravilnik o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
(Uradni list RS, št. 81/14)

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil
(Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10)
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/2013), IV. DODATNE ZAHTEVE ZA VOZILA S POSEBNO OBLIKO NADGRADNJE OZIROMA S POSEBNIM NAMENOM

Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov
(UL L 60, 02.03.2013, str. 52–128)

Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil
(UL L 60, 02.03.2013, str. 1–51)

ZAKON O VOZNIKIH (ZVoz) (Uradni list RS, št. 109/2010)

Klasifikacija vozil je zbrana v datoteki KATEGORIJE IN TIPI NADGRADNJE

Dovoljene kombinacije kategorij, nadgradenj in dodatnih opisov nadgradenj, pa so podane v tabeli dovoljene kombinacije kategorij.