V Sloveniji se v smislu načrtnega in koordiniranega dela izpostavlja naslednja najbolj problematična področja: hitrost, alkohol, mobilni telefoni, varnost pešcev ter uporaba varnostnega pasu. Ta področja so izbrana na podlagi analize stanja in poznavanja prometno varnostne problematike.

Nedvoumno je hitrost najpogostejši dejavnik in vzrok najhujših prometnih nesreč, tudi alkohol se pojavlja kot dejavnik in vzrok pri najhujših prometnih nesrečah, varstvo šibkejših prometnih udeležencev (otrok in pešcev) terja posebno skrb, uporaba varnostnega pasu pa bistveno ublaži posledice prometnih nesreč.

Prenesite koledar preventivnih akcij za leto 2022