Pregled akcij NPVCP

Pregled akcij NPVCP2017-12-22T11:32:28+00:00
V Sloveniji se v smislu načrtnega in koordiniranega dela izpostavlja naslednja najbolj problematična področja: hitrost, alkohol, varnost pešcev ter uporaba varnostnega pasu. Ta področja so izbrana na podlagi analize stanja in poznavanja prometno varnostne problematike.

Nedvoumno je hitrost najpogostejši dejavnik in vzrok najhujših prometnih nesreč, tudi alkohol se pojavlja kot dejavnik in vzrok pri najhujših prometnih nesrečah, varstvo šibkejših prometnih udeležencev (otrok in pešcev) terja posebno skrb, uporaba varnostnega pasu pa bistveno ublaži posledice prometnih nesreč.

Preventivne akcije se v letu 2018 izvajajo v naslednjih terminih: