Zadnja sprememba: 04.04.2017

– Usmeritve za prijavo lokacije opravljanja tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu:
Prijava lokacije opravljanja tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu (za organizacije, ki že imajo pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov), se odda v elektronski obliki na naslov vozila@avp-rs.si
Prijavi je za vsako lokacijo potrebno priložiti naslednje podatke:
– kraj terena,
– tloris preskuševalne površine in parkirnih površin v ustreznem merilu in vpisanimi merami ter GPS koordinatami lokacije,
– fotografije, ki prikazujejo te površine,
– soglasje lastnika ali upravljalca, če organizacija ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe površin oziroma prostorov,
– izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala preglede na posamezni lokaciji, če ima strokovna organizacija pooblastila za delo v več enotah,
– šifra registracijske organizacije.

– Priprava e-maila:
1: Za vsako prijavo lokacijo se pripravi eno naročilo in svoje elektronsko sporočilo.

Če se na isti lokaciji izvajajo tehnični pregledi traktorjev in mopedov, se prijavi vsako lokacijo za traktorje in mopede posebej.

2: Pripravljen e-mail se pošlje na naslov vozila@avp-rs.si
3: Zadeva (Subject) e-maila mora vsebovati zapis Prijava lokacije TP-teren, kateremu se dopiše še kraj terena in šifra registracijske organizacije.
PRIMER 1: Prijava lokacije TP-teren – Logarska Dolina, 301
PRIMER 2: Prijava lokacije TP-teren – Solčava, 199
PRIMER 3: Prijava lokacije TP-teren – Kočevje, 220
PRAVILNO VPISAN TEKST V ZADEVI JE NUJNO POTREBEN ZARADI AVTOMATSKEGA FILTRIRANJA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, SAJ SE ZARADI NEPRAVILNEGA TEKSTA, NAROČILO LAHKO “IZGUBI” MED OSTALIMI SPOROČILI V POŠTNEM NABIRALNIKU.

4: V tekstu e-maila morajo biti vpisani vsaj naslednji podatki:

Naziv strokovne organizacije:npr.: TP MOBIL d.o.o.
Šifra registracijske organizacijenpr.: 301
Kraj terenanpr.: Solčava

Podatki morajo biti vpisani v obliki tabele (priporočeno je, da se za vzorec vzame zgornja tabela).

– Priprava priponk k e-mailu:
Priponke k e-mailu morajo biti pripravljene tako, da je iz imena priponke razbrati za katere podatke gre. Vsaka prijava lokacije mora vsebovati vsaj naslednje priponke:
1: tloris preskuševalne površine in parkirnih površin. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv TLORIS,
2: fotografije, ki prikazujejo te površine. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv FOTOGRAFIJE,
3: izpolnjena excelova tabela. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv LOKACIJA_V4,

Excelova tabela je razširjena z dodatnim stolpcem na koncu tabele »vrsta terena«, V stolpec se vpiše:
»TRAKTORJI« – lokacija za opravljanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov
»MOPEDI« – lokacija za opravljanje tehničnih pregledov mopedov pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.
V primeru da je lokacija namenjena izvajanju tehničnih pregledov mopedov in traktorjev ter traktorskih priklopnikov, se podatke o lokaciji vpiše za vsako vrsto terena posebej.

4: soglasje lastnika ali upravljalca. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv SOGLASJE,
5: izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala preglede na posamezni lokaciji. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv IZJAVA,
Imena priponk lahko vsebujejo tudi ostale podatke, ki vam pomagajo pri iskanju in shranjevanju datotek.

– Objava seznama lokacij tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu:
Po izvedenem postopku boste po elektronski pošti, na naslov iz katerega je prišla prijava, prejeli potrditev vnosa lokacije v seznam lokacij tehničnih pregledov traktorjev in mopedov na terenu. Seznam odobrenih lokacij AVP objavi tudi na spletni strani.

Odobrene lokacije, ki so bile objavljene na spletni strani AVP pred objavo tega obvestila ostajajo v veljavi kot lokacije za tehnične preglede traktorjev in zanje ni potrebna ponovna priglasitev.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleksander Pinter, telefon 01 478 8872  ali na e naslov: aleksander.pinter@avp-rs.si