Zadnja sprememba: 23.10.2020

– Usmeritve za prijavo lokacije opravljanja tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu:

Prijava lokacije opravljanja tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu (za organizacije, ki že imajo pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov), se odda v elektronski obliki preko aplikacije kadri in oprema.

– Priprava priponk k prijavi lokacije:
Priponke k e-mailu morajo biti pripravljene tako, da je iz imena priponke razbrati za katere podatke gre. Vsaka prijava lokacije mora vsebovati vsaj naslednje priponke:
1: tloris preskuševalne površine in parkirnih površin. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv TLORIS,
2: fotografije, ki prikazujejo te površine. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv FOTOGRAFIJE,
3: soglasje lastnika ali upravljalca. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv SOGLASJE,
4: izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala preglede na posamezni lokaciji. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv IZJAVA,
Imena priponk lahko vsebujejo tudi ostale podatke, ki vam pomagajo pri iskanju in shranjevanju datotek.

– Objava seznama lokacij tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu:
Po izvedenem postopku boste lahko preko aplikacije kadri in oprema preverili status lokacije.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleksander Pinter, telefon 01 478 8872 ali na e naslov: aleksander.pinter@avp-rs.si