Na spletnem naslovu https://teorija-priprava.gov.si/ je na voljo elektronska priprava na teoretični del vozniškega izpita.

Gre za spletno aplikacijo, ki je prvenstveno namenjena tistim, ki se pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita in bi želeli preveriti svoje znanje. Poteka v obliki reševanja testov za posamezno kategorijo in pokriva celotno področje programa usposabljanja kandidatov za voznike. Aplikacija uporablja skoraj povsem enako banko testnih nalog in deluje na enak način kot tista, ki se uporablja za elektronsko preverjanje znanja na teoretičnem delu vozniškega izpita, le da je posamezen test sestavljen iz manjšega števila testnih nalog. Zaradi tega je tudi čas, ki je na voljo za reševanja testa, krajši, kot na samem izpitu.

Dodatne koristne informacije o aplikaciji so na voljo na:

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2014/11/Elektronsko-preverjanje-znanja.pdf