Na spletnem naslovu http://teorija-priprava.gov.si/ je na voljo elektronska priprava na teoretični del vozniškega izpita.

Gre za spletno aplikacijo, ki je prvenstveno namenjena tistim, ki se pripravljajo na opravljanje vozniškega izpita in bi želeli preveriti svoje znanje. Poteka v obliki reševanja testov za posamezno kategorijo in pokriva celotno področje programa teoretičnega dela vozniškega izpita. Aplikacija uporablja enako banko testnih nalog in deluje na enak način kot tista, ki se uporablja na vozniškem izpitu, le da je posamezen test sestavljen iz manjšega števila testnih nalog. Zaradi tega je tudi čas, ki je na voljo za reševanja testa, krajši, kot na samem izpitu.

Aplikacija je v skrbništvu Ministrstva pristojnega za promet in ne deluje na varni internetni povezavi.

Dodatne koristne informacije o aplikaciji so na voljo na:

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2014/11/Elektronsko-preverjanje-znanja.pdf