Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

Ko oseba pridobi vozniško dovoljenje, je zaradi pomanjkanja izkušenj in običajno tudi mladosti ni mogoče imeti za enakovredno izkušenim in zrelejšim voznikom. V obdobju po pridobitvi vozniškega dovoljenja, ki traja od nekaj mesecev do leta ali dveh, je verjetnost za vpletenost v prometno nesrečo nekajkrat večja od povprečja celotne populacije. Z vpeljavo statusa voznika začetnika se skuša z različnimi omejitvami ter zahtevami po pridobitvi dodatnih znanj in spretnosti ta nadpovprečna izpostavljenost voznikov začetnikov čim bolj zmanjšati.

Sicer pa voznik začetnik ne sme imeti v cestnem prometu v organizmu alkohola. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče tudi, če v času dveh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu.

DODATNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZAČETNIKOV

Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije ali A2 ali A ali B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Zakon o voznikih določa kot vsebino obveznega programa dodatnega usposabljanja voznika začetnika dva programska sklopa, to sta vadba varne vožnje ter udeležba na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Oba sklopa morata biti opravljena do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja voznika začetnika.

Izvajalca programa vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa izbere zainteresirani voznik začetnik po lastnem preudarku in sam plača ceno programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika. Seznam izvajalcev je naveden na spletnem mestu  Seznam pooblaščenih organizacij za izvajanje dodatnega usposabljanja za voznike začetnike.

Programa dodatnega usposabljanja se lahko voznik začetnik udeleži po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Čas šestih mesecev je potreben, da voznik začetnik spozna lastno vožnjo, svoje sposobnosti in druge značilnosti vožnje ter se seznani s posledicami in z najpogostejšimi razlogi različnih tveganj in nevarnosti na cesti. Prepoznavanje svojih osebnostnih značilnosti pri vožnji, svojih sposobnosti, svojega zaznavanja in predvidevanja nevarnosti in tveganj pri vožnji, je predpogoj za smiselnost udeležbe na programu voznika začetnika.

Pomembno je, da se voznik začetnik programa ne udeleži prezgodaj, t.j. preden ima samostojno prevoženih nekaj tisoč kilometrov, vendar naj z udeležbo na programu tudi ne odlaša. Opravljen program mu bo omogočil podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Program za voznike začetnike se je začel izvajati s 13. avgustom 2010.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine