Zadnja sprememba: 28.04.2014

Pri postopku Homologacije tipa vozila je potrebno na naš naslov poslati:

– VLOGO ZA HOMOLOGACIJO VOZILA

Vloga za ES-homologacijo / razširitev ES-homologacije vozila(za štiri in več kolesna vozila kategorije M, N ali O), ali

Vloga za ES-homologacijo / razširitev ES-homologacije kmetijskega ali gozdarskega traktorja, ali
Vloga za ES-homologacijo / razširitev ES-homologacije vozila(za dvo- in trikolesna motorna vozila kategorije l), ali
Vloga za homologacijo / razširitev homologacije vozila (slovenska nacionalna homologacija)

kateri je potrebno priložiti:

potrdilo o plačilu upravne takse (točka 1. v pristojbinah za storitve)
potrdilo o plačilu pristojbine za storitve (točka 1. v pristojbinah za storitve): – pristojbina se plača pred zaključkom postopka
– izpolnjeno tabelo izvedenk (po e-mailu na naslov vozila@avp-rs.si) – (tabela se izpolni in pošlje skupaj s kontrolnim poročilom tehnične službe)
Ostali obrazci in splošne informacije so dostopne na: https://www.avp-rs.si/obrazci-in-sifranti/
Agencija nato pripravi napotilo na tehnično službo, kjer se opravijo meritve in pregled dokumentacije. Tehnična služba izda kontrolno poročilo, na podlagi katerega Agencija pripravi certifikat o evropski homologaciji.

Pred izdajo certifikata, mora proizvajalec predložiti dokazilo o izpolnjevanju zagotavljanja kakovosti proizvodnje (naprimer: ISO 9001).
V kolikor proizvajalec še nima podeljene WMI kodo mora tudi za to, zaprositi pri Agenciji za varnost prometa.
Po končanem postopku evidentiranja tipa vozila, vložnik prejme uporabniško ime in geslo skupaj z navodili za izpisovanje potrdil o skladnosti, ki jih lahko po predhodnem naročilu prevzame na našem naslovu.
Program za izpisovanje potrdil o skladnosti in poročanje o izdanih potrdilih o skladnsti je dostopen na trgu. Dva proizvajalca takega programa sta navedena spodaj:

INFO TEH
G. JOŽE MEDVEŠČEK
(01) 423 62 70

A INZENIRING
G. JANEZ ADAMIČ
(01) 561 3447

Vabimo vas, da po končanem postopku, prevzem certifikata opravite osebno pri nas na Javni agenciji za varnost prometa, Sektor za vozila, Kotnikova ulica 19a, Ljubljana, kjer se bomo dogovorili o vseh postopkih in podrobnostih. Za sestanek se dogovorite z mag. Jožetom Tršeličem po telefonu 01 478 8437 ali na e naslov: joze.trselic@avp-rs.si.