Prijava ne eNovice

Preventiva

Preventiva

V okviru Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa deluje tudi Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), katerega osnovne naloge se nanašajo na izvajanje aktivnosti za večjo varnost v cestnem prometu ter preventivne in izobraževalne aktivnosti. SPV ima že več kot 40-letno tradicijo, ter mnogo izvedenih projektov, programov in ukrepov, ki so prispevali k večji prometni varnosti v zadnjih desetletjih in so še danes uveljavljeni (rumena rutica, kolesarski izpiti, Bodi preViden, Hvala, ker voziš zmerno, Pasavček, Tekmovanja Kaj veš o prometu, rehabilitacijski programi, itd.)

Glavne naloge Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so:

  • Izvajanje nacionalnih prometno preventivnih aktivnosti za zagotavljanje večje prometne varnosti.
  • Priprava in organizacija prometno-vzgojnih programov in gradiv za izvajanje aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja skladno s konceptom vseživljenjskega učenja.
  • Strokovna podpora, koordinacija, spodbujanje, usposabljanje in spremljanje delovanja občinskih SPV.
  • Priprava in izdaja različnih strokovnih in prometno-preventivnih gradiv in publikacij ter organizacija in izvajanje preventivnih dogodkov in strokovnih usposabljanj na nacionalni in lokalni ravni.
  • Sodelovanje, koordinacija aktivnosti in podpora nevladnim organizacijam ter sodelovanje z družbeno odgovornimi podjetji in mednarodnimi organizacijami na področju prometne preventive.

Obiščete pa lahko tudi spletni Portal SPV: www.avp-spv.si
Kontakt: info.avp@avp-rs.si