Seznam vključuje navedbo objavljene ali izdane literature ter virov za pripravo na teoretični del vozniškega izpita.

Vsakdo lahko predlaga navedbo literature ali vira, javna agencija pa jo (ga) bo uvrstila na seznam, v kolikor bo vključeval (tudi) predpisane vsebine teoretičnega dela vozniškega izpita ter s tem ne bodo kršeni predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah in ne bo vključeval(a) promocijskih vsebin. Javna agencija ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino navedenih virov in literature; odgovornost nosi avtor oz. tisti, ki je omogočil izdajo ali objavo vsebin.

Seznam je razdeljen na dva dela, in sicer na tistega, ki je namenjen (predvsem) kandidatom in na tistega, ki je namenjen (predvsem) predavateljem v šolah vožnje.

Še posebej pri starejši literaturi in virih je treba upoštevati, da se zakonodaja pogosto spreminja ter da prinaša spremembe tudi napredek na področju tehnike in tehnologije. Prav zaradi tega so starejši viri namenjeni predvsem učiteljem vožnje in predpisov, ki lahko presodijo, kaj v okviru takšnih vsebin še drži, ter je zato še vedno koristno in uporabno, in kaj ne.

Pogosto literatura in viri vključujejo tako vsebine, ki so primerne (predvsem) za kandidate, kot vsebine, ki so primerne (predvsem) predavateljem v šoli vožnje. Takšna literatura oz. vir je umeščen na seznam glede na to, katere vsebine prevladujejo.

Poleg seznama literature in virov ter seznama predpisov, ki se nanašajo na vsebine teoretičnega dela vozniškega izpita, so na tem mestu objavljene tudi vsebine in literatura, ki jih je za pripravo na teoretični del izpita zagotovila javna agencija.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine