Alkohol

Alkohol ter vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče.

Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom.

Alkohol je najbolj problematičen pri voznikih, kjer so tudi posledice prometnih nesreč najtežje, vendar pa je prav tako dejavnik tveganja za nastanek prometne nesreče pri kolesarjih in pešcih. Okrog četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi je povezana z alkoholom v prometu.

Učinki alkohola

Učinki alkohola na naše sposobnosti, pomembne za varno sodelovanje v prometu so:

 • VID: zožanje vidnega polja, bleščavost, oslabi sposobnost prepoznavanja odtenkov svetlobe, slabše prepoznavanje barv – predvsem rdeče, slabše zaznavanje gibanja, globine, oddaljenosti/bližine.

 • MOTORIKA: upočasni hitrost odzivanja in spremeni doživljanje časa, slabša koordinacija rok, nog.

 • SAMODOJEMANJE: samoprecenjevanje, odsotnost uvida v slabše zmožnosti, občutek poguma pri obvladovanju stvari, zanikanje posledic,

 • ČUSTVENA STANJA. spodbudi negativno doživljanje, lahko stopnjevano do resnih in globljih čustvenih težav (depresivnost, jeza, agresivnost).

Preberite in upoštevajte

 • Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti drugih psiho-aktivnih snovi
 • Alkohol v prometu je eden glavnih dejavnikov tveganja udeležbe v prometni nesreči.
 • Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo naše psiho-fizične sposobnosti za varno udeležbo v prometu.
 • Ne peljite se z voznikom, ki je užival alkohol, ter ga raje opozorite na tveganje.
 • Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola.
 • Alkohol pomembno vpliva na delovanje naših možgan, pri dolgotrajnem uživanju pa tudi resno ogroža naše zdravje.

Upoštevajte naslednja priporočila za zmanjšanje porabe alkohola:

 • nikoli nisem v prometu pod vplivom alkohola
 • če nameravam piti alkohol, poskrbim za varen prihod domov (avtobus, taksi…)
 • alkohola ne ponujam mladoletnim osebam
 • alkohola ne ponujam v šoli ali na delovnem mestu

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola

Področje vožnje pod vplivom ureja Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. 109/2010 ter novejše spremembe).

Zakonsko je za običajne voznike kategorije B dovoljena stopnja alkohola 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Za voznike začetnike, poklicne voznike, učitelje vožnje in nekatere druge pa velja popolna treznost (0,0 alkohola).

Predpisane kazni za voznike, ki imajo lahko do vključno 0,5 g alkohola /kg krvi ali 0,5 promilov oz. 0,24 mg alkohola/l izdihanega zraka, se pričnejo pri globi 300,00 eur in 4 KT, če gre za voznike motornih vozil. Najvišja kazen pa je 1.200 eur in 18 KZ za voznike motornih vozil, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Več informacij:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793

Ste vedeli …

… Približno vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica alkoholiziranosti povzroščitelja, pri nesrečah s smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja.

… Alkoholiziranosti ne moremo znižati s svežim zrakom, uživanjem olja, žvečilkami, saj je odvisna od razgradnje alkohola v jetrih.

Preventivna akcija ALKOHOL.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine
Varno brez alkohola