Hitrost 2017-11-15T15:02:34+00:00

Hitrost

V letu 2016 se je zaradi neprilagojene hitrosti v Sloveniji zgodilo 3.371 proetnih nesreč, od teh se jih je 41 končalo s smrtnim izidom, umrlo je 42 oseb.
To je kar 33% odstotkov vseh smrtnih žrtev v prometnih nesrečah.

Med vozniki in potniki osebnih avtomobilov so najbolj ogroženi in najbolj ogrožajo mladi med 18. in 24. letom ter starejši od 50 let. Pogosto so žrtve prometnih nesreč z vozili tudi ranljivejši udeleženci v prometu, predvsem pešci in kolesarji.

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so:

  • hitrost,

  • neupoštevanje prednosti,

  • nepravilna stran in smer vožnje,

  • neustrezna varnostna razdalja,

  • vožnja pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Upoštevanje cestno-prometnih pravil, prometne signalizacije, razmer na cesti, predvsem pa strpnost in sodelovanje med udeleženci v prometu lahko preprečijo marsikatero nesrečo.

Preberite in upoštevajte

Zavedati se moramo, da lahko že samo 10 km/h nad omejitvijo hitrosti (50 km/h) pomeni, da se naša pot ustavljanja podaljša kar za 12 m, kar pa je lahko znotraj naselja usodno. Zato je za doseganje večje varnosti v cestnem prometu pomembno, da znotraj naselij in na regionalnih cestah znižamo povprečne hitrosti. Z znižanjem povprečnih hitrosti za samo 1 km/h bi znotraj naselja število prometnih nesreč padlo za 4 %, izven naselja pa za 2 % (rezultati tujih raziskav).

Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10-odstotkov.

Hitrost je ključen dejavnik tveganja za najbolj ranljive skupine udeležencev (pešce, kolesarje, starejše in otroke), pomembna pa je tudi pri teži posledic voznikov in potnikov v vozilih.

Na avtocestah je hitrost pogosto povezana tudi s prekratko varnostno razdaljo med vozili.

Preventivna akcija Hitrost

Dodatna gradiva

Obcestni plakati opozarjajo voznike na nevarnosti vožnje s prekoračeno hitrostjo.

HVALA

ZA PRIJAVO!