Z namenom manjše ogroženosti otrok na šolskih poteh si prizadevamo, da vsaka šola izdela načrt šolskih poti. Smernice za šolske poti so koristen pripomoček osnovnim šolam, da te načrte izdelajo. Za boljši pregled načrtov na nacionalni in občinski ravni, pa lahko vsaka osnovna šola najnovejšo verzijo načrta šolskih poti naloži na zbirni spletni portal.

šolske_poti_smerniceSmernice za šolske poti

Medresorsko usklajene Smernice za šolske poti so osnovane na aktualni zakonodaji in primerih dobrih praks iz lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji varnosti na šolskih poteh. Dokument predstavlja koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, za celovitejši pregled in izboljšanje varnosti šolskih poti ter za poenoteno označevanje šolskih poti.

Smernice so nadgradnja operativnega izvedbenega akta – okrožnice takratnega Ministrstva za šolstvo in šport, z dne 5.11.1996, ki je opredelil kriterije za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo. Z novimi smernicami preciziramo osnovne kriterije za varnejše šolske poti, določamo vsebino in postopek za oblikovanje učinkovitih načrtov ter definiramo izhodišča za obvezno presojo varnosti na šolskih poteh.

Smernice za šolske poti so tudi uporaben pripomoček za učinkovito in poenostavljeno komuniciranje preventivno-vzgojnih vsebin za šolarje in starše, hkrati pa usmerjajo k bolj sistematičnemu in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni ravni ter k varnejši cestno-prometni infrastrukturi.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa si prizadeva, da bo izdanim smernicam in oblikovanju učinkovitejših ter bolj poenotenih načrtov sledile tudi izboljšave na zakonodajnem področju. V zvezi s tem bodo tudi v nadaljevanju potekala usklajevanja med pristojnimi inštitucijami, ki bodo še dodatno pripomogla k boljšim pogojem za varno sodelovanje otrok na šolskih poteh.

Za pripravo učinkovitih načrtov priporočamo tudi analizo mnenj učencev in njihovih staršev.

Primer vprašalnika je na voljo tukaj:  Anketni vprašalnik – DOC      Anketni vprašalnik – PDF

Spletni portal načrti šolskih poti

Na agenciji smo vzpostavili zbirni spletni portal Načrti šolskih poti, kamor lahko vse osnovne šole in njihove podružnice naložijo svoje načrte šolskih poti.

Spletni portal nudi odličen pregled nad načrti, ki so jih šole že naložile, občinam nudi informacije, katere njihove šole bi še potrebovale podporo pri načrtovanju šolskih poti, predstavnikom šol pa, kako šolske poti urejajo njihovi kolegi po Sloveniji. Portal je namenjen predvsem staršem in otrokom, ki lahko pregledajo situacijo na svojih šolskih poteh, ugotovijo, na katerih točkah mora biti otrok pešec še posebej pozoren  ter opozorijo na mesta večje ogroženosti in predlagajo ukrepe. Vse šole, ki načrte že imajo, pozivamo, da jih naložijo na portal, šole, ki načrtov še nimajo, pa pozivamo, da jih izdelajo v skladu s Smernicami.
Vse informacije v zvezi s portalom so na voljo na prometna.vzgoja@avp-rs.si.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine