Zadnja sprememba: 28.04.2014

– Usmeritve za izvajanje postopka priznavanje tuje nacionalne homologacije:

VLOGA ZA PRIZNAVANJE TUJE NACIONALNE HOMOLOGACIJE (za tipe vozil, ki že imajo pridobljeno nacionalno homologacijo v eni od držav članic EU) se lahko odda tudi SAMO v elektronski obliki na naslov vozila@avp-rs.si. Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana ter pripeta v elektronsko sporočilo.

Vlogi je potrebno priložiti:

potrdilo o plačilu upravne takse (točka 1. v pristojbinah za storitve),
potrdilo o plačilu pristojbine (točka 1. v pristojbinah za storitve),

Kot pa je že sedaj v praksi, se lahko z enim nakazilom plača upravna taksa za več vlog, vendar pa je potrebno v tem primeru voditi evidenco za katere tipe je bila upravna taksa porabljena. Ta seznam se sproti dopolnjuje in se ga priloži skupaj s potrdilom o plačilu.

– izpolnjeno tabelo izvedenk,

– tuja nacionalna homologacija s prilogami in enotna evropska homologacija s prilogami (v primeru traktorjev)
Ostali obrazci in splošne informacije so dostopne na: https://www.avp-rs.si/obrazci-in-sifranti/
– Priprava e-maila:
1: Za vsak tip vozila se pripravi ena vloga in svoje elektronsko sporočilo.
2: Pripravljen e-mail se pošlje na naslov vozila@avp-rs.si
3: Zadeva (Subject) e-maila mora vsebovati zapis Vloga za evidentiranje tipa vozila, kateremu se dopiše še znamka, tip vozila in razširitev enotne evropske homologacije, na katero se vloga nanaša.
PRIMER 1: Vloga za evidentiranje tipa vozila – RENAULT VC (MASTER) ext 02
PRIMER 2: Vloga za evidentiranje tipa vozila – VOLKSWAGEN 1F (EOS) *18
PRIMER 3: Vloga za evidentiranje tipa vozila – MERCEDES BENZ 204 (C) razširitev 26

PRAVILNO VPISAN TEKST V ZADEVI JE NUJNO POTREBEN ZARADI AVTOMATSKEGA FILTRIRANJA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, SAJ SE ZARADI NEPRAVILNEGA TEKSTA, VLOGA LAHKO “IZGUBI” MED OSTALIMI SPOROČILI V POŠTNEM NABIRALNIKU.

4: V tekstu e-maila morajo biti vpisani vsaj naslednji podatki:
Vložnik:
(Naziv in naslov)
Znamka in tip vozila:
Kategorija in vrsta vozila:
Homologacijska oznaka vozila:

Podatki morajo biti vpisani v obliki tabele (priporočeno je da se za vzorec vzame zgornja tabela, lahko pa se kopira kompletna tabela iz wordove vloge).

– Priprava priponk k e-mailu:
Priponke k e-mailu morajo biti pripravljene tako, da se da iz imena priponke razbrati za katere podatke gre. Vsak zahtevek za evidentiranje tipa mora vsebovati štiri priponke:
1: skenirana vloga (vloga mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana) (ime datoteke sestavlja vsaj naziv Vloga).

2: potrdilo o plačani upravni taksi s tabelo porabljenih upravnih taks (potrdilo o plačani upravni taksi je priloženo v excelovi tabeli skupaj s podatki o porabljenih taksah. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv UT).

3: potrdilo o plačani pristojbini s tabelo porabljenih pristojbin (potrdilo o plačani pristojbini je priloženo v excelovi tabeli skupaj s podatki o porabljenih pristojbinah. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv PRISTOJBINA).

4: izpolnjeno tabelo izvedenk: (ime datoteke sestavlja naziv ZNAMKA_TIP_RAZŠIRITEV), oziroma tako, kot že do sedaj prejemate vrnjene tabele, potrjene iz naše strani.

5: tuja nacionalna homologacija in enotna evropska homologacija s prilogami (WVTA dokument) v pdf obliki.

Imena priponk lahko vsebujejo tudi ostale podatke, ki vam pomagajo pri iskanju in shranjevanju datotek.

– Izdaja nacionalne homologacije:
Po izvedenem postopku boste po elektronski pošti, na naslov iz katerega je prišla vloga ali na naslov, ki bo naveden na vlogi, oziroma drug(e) dogovorjen(e) naslov(e), prejeli potrjeno excelovo tabelo izvedenk in poskenirano nacionalno homologacijo.

Po končanem postopku priznavanja tuje nacionalne homologacije, vložnik prejme uporabniško ime in geslo skupaj z navodili za izpisovanje potrdil o skladnosti, ki jih lahko po predhodnem naročilu prevzame na našem naslovu.
Program za izpisovanje potrdil o skladnosti in poročanje o izdanih potrdilih o skladnsti je dostopen na trgu. Dva proizvajalca takega programa sta navedena spodaj:

INFO TEH
G. JOŽE MEDVEŠČEK
(01) 423 62 70

A INZENIRING
G. JANEZ ADAMIČ
(01) 561 3447

Vabimo vas, da po končanem postopku, prevzem certifikata opravite osebno pri nas na Javni agenciji za varnost prometa, Sektor za vozila, Kotnikova ulica 19a, Ljubljana, kjer se bomo dogovorili o vseh postopkih in podrobnostih. Za sestanek se dogovorite z mag. Jožetom Tršeličem po telefonu 01 478 8437 ali na e naslov: joze.trselic@avp-rs.si.