ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije. Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč.

Od leta 1999 smo polnopravni člani Evropske konfederacije sindikatov, v kateri je 60 milijonov članov iz 75 nacionalnih konfederacij iz 35 evropskih držav.
Spletna stran: https://www.zsss.si/
Člani: https://www.zsss.si/sindikati_zsss_kategorije/sindikati-zsss/
Kartica ugodnosti: https://www.zsss.si/kartica-ugodnosti/

SDOS – Sindikat državnih organov Slovenije

Predsednik: Frančišek Verk
SDOS

Dalmatinova 4. 1000 Ljubljana
01/ 43 41 260
01/ 23 10 532
sdos@sindikat-zsss.si

Spletna stran: https://www.zsss.si/sindikati_zsss/sdos/

SINDIKAT JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA – SINDIKAT AVP

Predsednik: Gregor Slemenik
E-pošta: sindikat.avp@avp-rs.si

ZAKONODAJA IN POVEZAVE: