Teoretični del vozniškega izpita

//Teoretični del vozniškega izpita
Teoretični del vozniškega izpita 2018-01-08T09:15:39+00:00
V skladu s drugim odstavkom 74. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1) (Ur. list RS, št 85/16) se na teoretičnem delu vozniškega izpita ugotavlja, ali kandidat za voznika motornega vozila obvlada teoretično znanje vožnje, predpisano s Pravilnikom o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Ur. list RS, št. 44/11).

Za zagotavljanje nemotenega, varnega in umirjenega poteka cestnega prometa že dolgo ni več dovolj le obvladovati vozilo in standardne prometne situacije. Zaradi tega se na vozniškem izpitu vedno več pozornosti namenja teoretičnemu znanju, ki se vse bolj osredotoča na višje ravni znanj, še posebej na zavedanje in razumevanje tveganih situacij in ravnanj, ter temu, kako se takšnim tveganjem izogniti.

Teoretični del vozniškega izpita ima tudi številne prednosti pred praktičnim delom. V celoti poteka tako, kot je bil zasnovan in ni odvisen od prometnega okolja, v katerem se opravlja, spleta okoliščin in subjektivnih odločitev ocenjevalca. Preverjanje je lahko kompleksnejše, bolj raznoliko in predvidljivo. Z uporabo sodobnih računalniških orodij se lahko tudi približa praktičnemu delu in pri tem ohrani vse prednosti oblikovanja poljubnih situacij. Omogoča dodajanje različnih vsebin, simuliranje kakršnih koli prometnih okoliščin in različne načine opravljanja izpita.

Dobro teoretično znanje tudi olajšuje delo pri praktičnem delu usposabljanja, tako kandidatom kot učiteljem vožnje. Posamezniku tudi omogoča, da po pridobljenem vozniškem dovoljenju še naprej hitro in učinkovito napreduje.

OSTANITE V STIKU Z NAMI

Prijavite se na enovice

HVALA

ZA PRIJAVO!