Za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita se kandidat za voznika prijavi pri upravni enoti.

Ob prijavi predloži:

  • Evidenčni karton vožnje, iz katerega je razvidno, da je v šoli vožnje zaključil teoretični del usposabljanja.
  • Veljavno zdravniško spričevalo, s katerim dokaže, da je telesno in duševno zmožen voziti motorno vozilo tiste kategorije, za katero bo opravljal izpit.
  • Potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči (razen za kategorije AM, F in G) oziroma o oprostitvi izpita iz prve pomoči. Potrdila ni treba predložiti, če kandidat že ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE.

Ob prijavi se plačata tudi upravna taksa in strošek izpita.

Pred začetkom opravljanja teoretičnega dela izpita kandidat izkaže ocenjevalcu svojo istovetnost z veljavnim uradnim identifikacijskim dokumentom, opremljenim s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, oziroma z veljavno tujo potno listino ter predloži evidenčni karton vožnje.

Na teoretičnem delu vozniškega izpita se ugotavlja, ali ima kandidat za voznika znanje, predpisano s programom in merili ocenjevanja na vozniškem izpitu. Izpit se opravlja s pomočjo računalnika. Za reševanje testa je na voljo 40 minut. Dodatne koristne informacije o opravljanju tega dela vozniškega izpita so na voljo v spodnjih priponkah.

Vsebina teoretičnega dela izpita

Napotki za reševanje testa teoretičnega dela vozniškega izpita

Tarifa – cene vozniških izpitov

eUPRAVA Opravljanje vozniškega izpita

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine