Zadnja sprememba: 02.01.2019

Za vsako vlogo je potrebno plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …) Zakona o upravnih taksah v višini 4,54 EUR (Taksa iz tarifne številke 1 se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem 11 16560 7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X).

Takse za storitve so navedene v  Pristojbinah za storitve.

Tabela izvedenk je namenjena pooblaščenim zastopnikom za osebna vozila v Republiki Sloveniji za sporočanje tehničnih podatkov, ki bodo vsebovani v novi bazi tehničnih podatkov za vsa vozila v Sloveniji.
Tabela izvedenk ikona xls (76 kB)

Šifranti
Za potrebe pošiljanja podatkov o izdanih potrdilih o skladnosti so za imetnike listin pripravljeni naslednji šifranti:

SEZNAM PRIPOROČENIH OBRAZCEV ZA POSTOPKE UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI VOZIL , KOT SO NAVEDENI V USMERITVAH ZA IZVAJANJE POSTOPKOV
Stanje: 11.1.2021

Zap. št. VRSTA OBRAZCA VERZIJA
1 Vloga – IOTSV-POPV Obr. 1.3
2 Zapis o pregledu vozila – IOTSV – kat. M,N Obr. 2.3
3 Zapis o pregledu vozila – IOTSV – kat.  O Obr. 2.4
4 Zapis o pregledu vozila – IOTSV – kat. L Obr. 2.5
5 Zapis o pregledu vozila – IOTSV – kat. T,C Obr. 2.6
6 Zapis o pregledu vozila – IOTSV – kat. R,S Obr. 2.7
7 Zbir podatkov – IOTSV Obr. 3.1
8 Poročilo o kontroli Obr. 4.1
9 Potrdilo o kontroli Obr. 4.2
10 Zapisnik notranjega nadzora Obr. 5.2
11 Pooblastilo lastnika Obr. 8.1
12 Zaključek serije – M,N,O – tabela Obr. 9.2
13 Zaključek serije –T – tabela Obr. 10.1
14 Poročilo za starodobnike Obr. 12.3
15 Izjava o emisijski ustreznosti vozila Obr. 21.3
16 Zapisnik za starodobnik Obr. 22.3
17 Vloga za zaključek serije Obr. 28.4
18 Podpisi pooblaščenih oseb AVP Obr. 31.0
19 Vloga za pooblastilo Obr. 36.5
20 Izjava – delavci Obr. 37.4
21 Izjava za prevzem arhivskega gradiva Obr. 40.2
22 Neodvisnost, zaupnost Obr. 41.2
23 Merilna oprema Obr. 42.1
24 Arhivska mapa Obr. 43.0
25 Arhivska dokumentacija Obr. 44.2
26 Poročilo o notranji presoji Obr. 45.0
27 Plan notranje presoje Obr. 46.0
28 Plan notranjega nadzora Obr. 47.0
29 Dokumentacija notranjega izvora Obr. 48.0
30 Dokumentacija zunanjega izvora Obr. 49.0
31 Seznam obrazcev in zapisov Obr. 50.0
32 Zapis o pregledu vozila-POPV-LPG Obr. 51.0
33 Zapis o pregledu vozila-POPV-vgradnja naprave za spenjanje vozil Obr. 52.1
34 Zapis o pregledu vozila- POPV-sprememba svetlobne opreme Obr. 53.0
35 Zapis o pregledu vozila- POPV -dodatna zatemnitev stekel Obr. 54.0
36 Zapis o pregledu vozila- POPV -predelava za avtošolo Obr. 55.0
37 Zapis o pregledu vozila- POPV – sprememba vzmeti Obr. 56.0
38 Zapis o pregledu vozila- POPV -sprememba izpušnega sistema Obr. 57.0
39 Zapis o pregledu vozila- POPV vgradnja sprednje cevne zaščite Obr. 58.0
40 Zapis o pregledu vozila- POPV -sprememba pnevmatik in platišč Obr. 59.0
41 Zapis o pregledu vozila- POPV -vgradnja spojlerjev. Obr. 60.0
42 Zapis o pregledu vozila- POPV – zamenjava glušnika – L3e Obr. 61.0