Prometna vzgoja pomeni načrtovano celovito vzgojo in izobraževanje za varno udeležbo v prometu.

S prometno vzgojo pričnemo že od rojstva otroka dalje ter nadaljujemo do konca življenja, ko izobražujemo različne udeležence v prometu. Prometna vzgoja otrok naj bi pokrivala vse vloge, v katerih se otrok v prometu znajde, sprva kot potnik, pešec, kolesar, kasneje pa morda tudi kot voznik motornega kolesa in avtomobila ter drugih motornih vozil.

Prometna vzgoja naj bi se izvajala na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od vrtcev, osnovnih šol ter srednjih šol ter nato v okviru šol voženj. Starši se z njo srečajo že pred rojstvom otroka, v okviru Šol za starše. Pri formalnem izobraževanju je delno vključena v kurikulume, z dodatnimi preventivnimi aktivnostmi in programi pa lahko osnovne cilje nadgradimo. Prometna vzgoja je zasnovana kot medpredmetno področje, kjer so v ospredju kompetence otrok za varnejše sodelovanje v prometu v različnih vlogah (pešci, kolesarji, potniki ter kasneje tudi vozniki). Področje prometne vzgoje je vključeno tudi v vseživljenjsko učenje za varno sodelovanje v prometu v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022.

Splošni cilji prometne vzgoje so:

  • zavedanje problematike, pomembnosti odnosa do varnosti in varnega ravnanja v prometu,
  • informiranje in učenje prometnih pravil, ustreznega ravnanja v prometnih situacijah, pridobivanje različnih vedenj in znanj,
  • osveščanje in oblikovanje ugodnih stališč in prepričanj za varno ravnanje v prometu,
  • usposabljanje, pridobivanje in izboljšanje spretnosti za varno ravnanje v prometu vajo, izkušnjami itd.

Priporočamo, da se posamezni cilji in aktivnosti vključijo v strateške dokumente posamezne šole ter v letne delovne načrte za izvajanje aktivnosti.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine