Prometna vzgoja - Agencija za varnost prometa - AVP

Prometna vzgoja

//Prometna vzgoja
Prometna vzgoja2017-11-02T15:18:48+00:00
Prometna vzgoja pomeni načrtovano celovito vzgojo in izobraževanje za varno udeležbo v prometu.

S prometno vzgoje se prične že zgodaj v družini, od drugega leta otroka naprej, pa vse do konca življenja, ko izobražujemo različne udeležence v prometu. Prometna vzgoja otrok naj bi pokrivala vse vloge, v katerih se otrok v prometu znajde, sprva kot potnik, pešec, kolesar, nato kot voznik motornega kolesa in avtomobila ter drugih motornih vozil.

Prometna vzgoja naj bi se izvajala na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od vrtcev, osnovnih šol ter srednjih šol ter nato v okviru šol voženj. V okviru formalnega izobraževanja je delno vključena v kurikulume, z dodatnimi preventivnimi aktivnostmi in programi pa lahko osnovne cilje nadgradimo. Prometna vzgoja je zasnovana kot medpredmetno področje, kjer so v ospredju kompetence otrok za varnejše sodelovanje v prometu v različnih vlogah (kot pešci, kolesarji, potniki ter kasneje tudi kot vozniki). Področje prometne vzgoje je vključeno tudi v vseživljenjsko učenje za varno sodelovanje v prometu v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022.

Splošni cilji prometne vzgoje so:

  • zavedanje problematike, pomembnosti odnosa do varnosti in varnega ravnanja v prometu,
  • informiranje in učenje prometnih pravil, ustreznega ravnanja v prometnih situacijah, pridobivanje različnih vedenj in znanj,
  • osveščanje in oblikovanje ugodnih stališč in prepričanj za varno ravnanje v prometu,
  • usposabljanje, pridobivanje in izboljšanje spretnosti za varno ravnanje v prometu vajo, izkušnjami itd.

Na AVP priporočamo, da se posamezni cilji in aktivnosti vključijo v strateške dokumente posamezne šole ter v letne delovne načrte za izvajanje aktivnosti.

Obvestila osnovnim šolam s strani Ministrstva za izobraževanje. Na Ministrstvu za izobraževanje v sodelovanju z AVP in Zavodom za šolstvo pripravljajo tudi analizo izvajanja aktivnosti na vseh ravneh izobraževanja.