Preventivne akcije

//Preventivne akcije
Preventivne akcije2019-01-17T10:41:41+00:00
V okviru svojih aktivnosti izvaja in koordinira Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu posamezne preventivne akcije pod okriljem Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter druge preventivne aktivnosti in prometno-vzgojne programe, ki so nekateri že tradicionalno prisotni v slovenskih šolah.

V letu 2019 se bodo skladno z Obdobnim načrtom izvajale nacionalne preventivne akcije:

Prenesite koledar preventivnih akcij

Prav tako pa skrbimo za izvajanje prometne vzgoje po vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah:

Časovno so preventivne aktivnosti razporejene skozi leto glede na problematiko in usklajenost z drugimi aktivnostmi.