Preventivne akcije - Agencija za varnost prometa - AVP

Preventivne akcije

//Preventivne akcije
Preventivne akcije2017-11-03T10:15:25+00:00
V okviru svojih aktivnosti izvaja in koordinira Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu posamezne preventivne akcije pod okriljem Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter druge preventivne aktivnosti in prometno-vzgojne programe, ki so nekateri že tradicionalno prisotni v slovenskih šolah.

V letu 2017 se bodo skladno z Obdobnim načrtom izvajale nacionalne preventivne akcije:

Prav tako pa skrbimo za izvajanje prometne vzgoje po vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah:

Časovno so preventivne aktivnosti razporejene skozi leto glede na problematiko in usklajenost z drugimi aktivnostmi.