Poslovni čas Javne agencije RS za varnost prometa:

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
09:00 do 15:00 ure
09:00 do 15:00 ure
09:00 do 15:00 ure
09:00 do 15:00 ure
09:00 do 14:30 ure

Uradne ure na sedežu Javne agencije RS za varnost prometa:

ponedeljek
torek
sreda

petek

09:00 do 12:00 ure
09:00 do 12:00 ure
09:00 do 12:00 ure in 14:00 do 16:00

09:00 do 12:00 ure

Na sedežu Javne agencije RS za varnost prometa so uradne ure po telefonu:

ponedeljek
torek
sreda

petek

09:00 do 12:00 ure
09:00 do 12:00 ure
09:00 do 12:00 ure in 14:00 do 16:00

09:00 do 12:00 ure

Splošne informacije:

Kaj so splošne informacije?

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami.
Splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

Skladno z 8. členom Pravilnika o upravnem poslovanju v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa zagotavlja splošne informacije uporabnikom preko spletne strani AVP ter preko javnih uslužbencev, v katerih delovno področje sodijo informacije in lahko uporabniku zagotovijo vse informacije, ki jih stranka zahteva. Vodja notranje organizacijske enote določi javne uslužbence, ki bodo strankam zagotavljali splošne informacije s posameznega delovnega področja.

V poslovnem času Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa zagotavlja uporabnikom fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije. Telefonske številke, na katerih se zagotavljajo splošne informacije, se objavijo na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

Zagotavljanje splošnih informacij strankam:

Tajništvo:
Vilma Tekavc
T: 01 478 89 61
E: gp.avp@avp-rs.si

Služba za splošne zadeve:
Urška Naglič, vodja Službe za splošne zadeve
T: 01 478 89 70
E: urska.naglic@avp-rs.si

Sektor za vozila:
mag. Tomaž Svetina, vodja Sektorja za vozila
T: 01 478 84 32
E: tomaz.svetina@avp-rs.si

Sektor za voznike:
Dragana Trivundža Tomanić, vodja Sektorja za voznike
T: 01 478 89 52
E: dragana.trivundza-tomanic@avp-rs.si

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa:
Anamaria Hren, vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa
T: 01 478 89 57
E: anamaria.hren@avp-rs.si

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
dr. Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
T: 01 478 88 68
E: mateja.markl@avp-rs.si

Sektor za vozniške izpite:
Robert Gril, vodja Sektorja za izpitne centre
T: 01 478 88 48
E: robert.gril@avp-rs.si