Seznam izvajalcev s področja vozil

//Seznam izvajalcev s področja vozil
Seznam izvajalcev s področja vozil2017-12-20T12:50:58+00:00
Seznam proizvajalcev oz. pooblaščenih zastopnikov za izdajanje potrdil o skladnosti

vnos stanja 20.11.2017

Organizacije pooblaščene za izdajanje potrdil o skladnosti ikona xls

Seznam tehničnih služb in strokovnih organizacij
vnos stanja 15.12.207

Kontrolni organi ikona xls

Seznam registracijskih organizacij in tehničnih pregledov – pooblaščene organizacije
vnos stanja 20.11.2017

Registracijske organizacije in tehnični pregledi – pooblaščene organizacije