Na javni agenciji smo pripravili pregled testnih nalog teoretičnega dela vozniškega izpita, na katere so kandidati za voznika odgovorili napačno v več kot tretjini primerov. Analiza je zajela statistične podatke za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018. Objavljene testne naloge so v prvi vrsti namenjene tistim, ki v šolah vožnje izvajajo teoretični del usposabljanja, tako temu, da bodo na tečajih problematičnim vsebinam dali več poudarka, kot temu, da javni agenciji sporočijo utemeljene pripombe, na podlagi katerih se bomo lažje odločili za spremembe povsod tam, kjer so potrebne.

 

ANALIZE ZA LETO 2018

Splošna pravila in predpisi v cestnem prometu

Voznik

Prometna signalizacija

Vožnja po cesti

Pravila cestnega prometa

Samo kategorije AM, A1, A2 in A

Samo kategorije B1, B in BE

Samo kategorije C1 … DE

Samo kategoriji F in G