ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV PRI ELEKTRONSKEM REŠEVANJU IZPITNIH POL PO POSAMEZNIH TEMATIKAH

PRIMERI TESTNIH NALOG Z VELIKIM DELEŽEM NAPAČNIH ODGOVOROV

POROČILO O ANALIZI TESTNIH NALOG TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA ZA KATEGORIJO B (1)

POROČILO O ANALIZI TESTNIH NALOG TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA ZA KATEGORIJO B (2)