Prijava ne eNovice

Stanje varnosti cestnega prometa

Statistika

V okviru Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa se opravljajo analize podatkov o prometnih nesrečah na cestah v Republiki Sloveniji. Osnova za delo so podatkovne baze o evidentiranih prometnih nesrečah in njih posledicah v Sloveniji, ki jih vsako leto posreduje Ministrstvo za notranje zadeve.

Za ugotavljanje razmer prometne varnosti so nadalje potrebni še podatki o prometu, o cestnih in obcestnih lastnostih in prostorskih značilnostih ter drugi podatki. Znaten del časa je porabljenega za pripravo potrebnih podatkovnih agregatov oz. ustreznih analitičnih osnov, za hitre, transparentne in primerjalne analize, ki jih je potrebno vsako leto obnavljati.

Delo obsega naštete temeljne naloge:

  • pridobitev potrebnih osnovnih podatkov in agregatov: prometne nesreče na cestah v Republiki Sloveniji (MNZ), podatki o prometu, stanju in tehnični lastnosti cest (BCP) ter ostali potrebni statistični podatki;
  • obdelava pridobljenih podatkov za potrebe nalog Agencije: ureditev letnih policijskih podatkov o prometnih nesrečah na slovenskih cestah v očiščeno bazo podatkov o prometnih nesrečah in posledicah prometnih nesreč na državnih in lokalnih cestah s potrebnimi analitičnimi dopolnitvami;
  • analiziranje prometnih nezgod: izdelava splošnih in namenskih analiz prometne varnosti (motoristi, ranljivi prometni udeleženci itd), določitev nevarnih odsekov, določitev letnih zgostitev prometnih nesreč, analize prometne varnosti na državnih cestah na makro in mikro ravni.

Statistika

 

PRIMERJAVA PODATKOV SLO – EU

Primerjava podatkov SLO – EU