V okviru Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa se opravljajo analize podatkov o prometnih nesrečah na cestah v Republiki Sloveniji. Osnova za delo so podatkovne baze o evidentiranih prometnih nesrečah in njih posledicah v Sloveniji, ki jih vsako leto posreduje Ministrstvo za notranje zadeve.