Na lokalni ravni skrbijo za izvajanje prometne preventive in koordinacijo aktivnosti in ukrepov za večjo prometno varnost občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki delujejo kot posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. V Sloveniji imamo 212 lokalnih skupnosti. V večini primerov je kontaktna oseba občinskega SPV dosegljiva preko občine.

Občinski SPV sodelujejo na lokalni ravni z vsemi institucijami povezanimi s prometno varnostjo, kot so občinski oddelki za urejanje prometa in izobraževanje, osnovnimi in srednjimi šolami, vrtci, policijo, občinskimi redarstvi, nevladnimi organizacijami itd.

Občinski SPV se med seboj povezujejo in sodelujejo, prav tako pa sodelujejo z Javno agencijo RS za varnost prometa – Sektorjem za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki pripravlja strokovna izhodišča za posamezne akcije, skrbi za usmeritve in obveščenost, spremlja aktivnosti na lokalni ravni, skrbi za preventivna gradiva, izvajanje preventivnih dogodkov itd.