Na praktičnem delu vozniškega izpita se preverjajo kandidatove spretnosti in ravnanje pri vožnji v cestnem prometu v skladu s predpisanim programom.

Sporazumevanje na praktičnem delu izpita
Potek praktičnega dela izpita
Vsebine in merila
Ugovor zoper oceno izpita
Tarifa – cene vozniških izpitov