Praktični del vozniškega izpita

//Praktični del vozniškega izpita
Praktični del vozniškega izpita 2018-04-24T14:46:15+00:00
Na praktičnem delu vozniškega izpita se preverjajo kandidatove spretnosti in ravnanje pri vožnji v cestnem prometu v skladu s predpisanim programom.

Potek praktičnega dela izpita
Vsebine in kriterij
Ugovor zoper oceno izpita
Vloga za izdajo potrdilo o opravljenem teoretičnem in praktičnem delu vozniškega izpita
Tarifa – cene vozniških izpitov