Zadnja sprememba: 11.12.2017

– Usmeritve za naknadni vnos izvedenk:

Usmeritve so namenjene strokovnim organizacijam in tehničnim službam in so objavljene pod zaporedno številko B15 R2.0

Navodilo se začne uporabljati 12.12.2017 in velja do preklica. S tem navodilom preneha veljavnost navodila B15 R1.0 z dne 26.05.2010.

Vse izvedenke poslane v skladu z navodilom B15 R1.0 do vključno 15.12.2017, bodo vnesene v bazo CRV, po tem datumu se za potrditev izvedenke upoštevajo samo izvedenke vnesene v skladu z navodilom B15 R2.0.

Od 12.12.2017 do 15.12.2017 bodo imele prednost pri odobritvi izvedenke vnesene v skladu z novimi navodili.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleksander Pinter, telefon 01 478 8872  ali na e naslov: aleksander.pinter@avp-rs.si