(pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil)

Zadnja sprememba: 7.9.2018

Pooblaščanje strokovnih organizacij je urejeno v Pravilniku tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (zakonodaja in dokumenti – MzI)

Za dodatne informacije se obrnite na g. Marko Gašparovič, telefon 01 478 8962  ali na e naslov: marko.gasparovic@avp-rs.si