Droge

Po celem svetu narašča skrb glede uporabe drog v cestnem prometu. Medtem ko so tveganje in posledice pitja alkohola v povezavi z varnostjo v prometu precej dobro raziskane, se pomanjkanje podatkov odraža prav na področju drog v prometu. Dostopnih je le malo podatkov o globalni razsežnosti problematike uporabe prepovedanih drog med vožnjo, razmerjem med koncentracijo drog in tveganjem za nastanek prometne nesreče, pa tudi o zakonodajnih ukrepih in preprečevanju vožnje pod vplivom prepovedanih drog.

Prepovedane droge pomembno zmanjšujejo posameznikove sposobnosti varne udeležbe v prometu. Vpliv drog na vožnjo posameznika se razlikuje od substance do substance, vse pa vplivajo na zbranost, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. 

Prepovedane droge se delijo v 4 skupine:

 1. Depresorji centralnega živčnega sistema
 • Narkotični analgetiki
 • Anestetiki
 • Trankvilizatorji – pomirjevala
 • Hipnotiki – uspavalna sredstva
 1. Antiepileptiki
 2. Stimulansi
 3. Halucinogeni
 4. Kanabis

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III:

 • Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova uporaba in se ne uporabljajo v medicini.
 • Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova uporaba in se lahko uporabljajo v medicini.
 • Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Agencija za varnost prometa je v letu 2016 izvedla raziskavo o uporabi drog med slovenskimi vozniki, katere ugotovitve so bile precej zaskrbljujoče. Skoraj eden od treh vprašanih (27 %) je že užival prepovedane droge. Kar 8 % vprašanih je pod vplivom drog že sedlo za volan. Med slovenskimi vozniki pa so najpogosteje prisotne naslednje droge: marihuana v 89 %, sledi kokain (14 %) in amfetamini (10 %), nato pa ekstazi (9 %), nore gobice, LSD in pomirjevala – vsaka droga v 7 % ter heroin v 6 %, valij (apaurin, diazepam) in crack (vsaka droga v 5 %) in metadon v 4 %. Kar vsak tretji, ki je vozil pod vplivom droge, je to počel redno (3-krat mesečno ali pogosteje).

Postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v telesu

V skladu s 107. členom Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP) so policisti pred odreditvijo strokovnega pregleda dolžni izvesti preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi v organizmu ali predpisan postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. Postopek lahko opravijo zgolj policisti, ki so za to usposobljeni in imajo izdana potrdila o usposobljenosti.

Policist pri postopku preverja:

 • način vožnje (vijuganje, prekratka varnostna razdalja, povečana hitrost, počasna vožnja, težave pri zaustavitvi, nereagiranje na svetlobno prometni signalizacijo…);
 • izgled (se poti, drgeta, ga zebe, kiha, smrka, ima krče, ima bolečina, se praska…);
 • razpoloženje (depresivno, evforično…);
 • obnašanje (miren, upočasnjen, utrujen, zaspan, nezbran, apatičen, nedostopen, odklonilen, pogovor ni mogoč, zgovoren, vzburjen, jezen, preplašen, nasilen…);
 • drugi vidni znaki (pribor, vbodne rane);
 • govor (razločen, zatikajoč, nerazločen, smiselno nepovezan, brezbarven glas…);
 • oči (izgled – pordele, motne, drget, usmerjenost; zenice – velikost, reakcija…)

Uporaba hitrega testa

Na podlagi rezultata hitrega testa se policisti odločijo, ali bodo osebi odredili strokovni pregled z odvzemov vzorcev krvi in urina za analizo. Ne glede na rezultat hitrega testa, sta le rezultat analize vzorcev in mnenje zdravnika dokaz v nadaljnjem postopku.

Hitri test se opravi tako, da oseba pet sekund drži na jeziku testni listič, da se ta obarva rdeče. Listič z vzorcem sline nato policist vstavi v testni trak. Po največ osmih minutah je mogoče v okencu odčitati rezultat. Ta je pozitiven, če se testna črta obarva v rdeče.

Hitri test je namenjen ugotavljanju prisotnosti naslednjih drog v slini:

 • Kanabisa (Marihuane / Hašiša / THC),
 • Amfetaminov / Metamfetaminov / Ecstasya,
 • Benzodiazepinov,
 • Kokaina / Cracka,
 • Opiatov (Morfin / Heroin).

Strokovni pregled se izvaja v zdravstveni ustanovi, kamor voznika odpelje policija. Strokovni pregled obsega zdravniški pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, in odvzem vzorcev krvi, urina ali drugih telesnih tekočin oziroma tkiv zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost varne udeležbe v cestnem prometu. O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno mnenje, kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo se  takoj pošlje v najbližji laboratorij, kjer se opravi analiza. Laboratorij mora opraviti analizo najkasneje v petnajstih dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.

Vozniki, ki ne upoštevajo policistove odredbe za strokovni pregled, se izreče globa najmanj 1.200 EUR in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če tako določi sodnik v rednem sodnem postopku. Enaka kazen je zagrožena, če si na preiskavah pozitiven na droge.

Droge vplivajo na DOŽIVLJANJE RESNIČNOSTI sprememba čustvovanja, vedenja in razmišljanja. Povzročajo psihično in fizično odvisnost, vplivajo na zaznavanje in predelavo informacij ter poslabšajo motorične reakcije. Lahko pa povzročijo tudi krče, tresenje, slabost, agresivnost.

Podobno kot pri alkoholu, prepovedane droge vplivajo na zmanjšanje naših sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznavo, predvidevanje in presojo ter odločanje in končne izvedbe ustreznega ravnanja.

Droge vplivajo na voznika tako, da je moteno

 • ocenjevanje varnostne razdalje
 • ocenjevanje hitrosti nasproti vozečih vozil
 • koordinacija gibov
 • koncentracija (pozornost)
 • presoja situacij.

Droge pa pri udeležencu v prometu povzročijo tudi:

 • zmanjšanje samokritičnosti
 • povečanje pripravljenosti za tveganje
 • precenjevanje lastnih sposobnosti
 • podaljšanje odzivnega časa
 • zožanje vidnega polja.
Vpliv najpogosteje uporabljenih drog med slovenskimi vozniki:

MARIHUANA –  upočasni reakcije; zmanjša koncentracijo; pogosto učinkuje uspavalno; vpliva na koordinacijo; slabše sledenje premikajočih objektov, neodločenost, slabo nadzorovanje hitrosti in bočne razdalje oz. varnostne razdalje, prezrtje prometne signalizacije, pretirano previdna ali počasna vožnja.

KOKAIN – občutek pretirane samozavesti; nepredvidljivo vedenje. Po vrhuncu: kot da si zbolel, si zaspan, nimaš koncentracije, preganjavica, depresija, občutljivost na svetlobo.

EKSTAZI – hitro bitje srca, adrenalinski občutek, pretirana samozavest in tvegano ravnanje. Po vrhuncu: razdražljivost, flashback… (podobno GHB, MDMA).

Kazen za vožnjo pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi je vsaj 1.200 EUR in 18 kazenskih točk. Voznika se praviloma pridrži in se mu prepove nadaljnjo vožnjo. Za to kršitev je predpisan redni sodni postopek, v katerem lahko izrečejo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (predvidena kazen je 18 kazenskih točk). Enako velja pri odklonitvi strokovnega pregleda.

 • Ne ogrožaj svojega zdravja in ne uživaj prepovedanih drog!
 • Če ste vzeli prepovedano drogo, NIKOLI ne sedite za volan (ali na motor, kolo)!
 • NIKOLI se ne usedite v vozilo, kjer je voznik pod vplivom prepovedane droge!
 • Poskrbite, da se tudi kdo od vaših prijateljev ne odpravi na cesto, če je vzel drogo!

 

Še vedno veljajo napačna prepričanja, kot so:

 • »Vozim bolje, če sem zadet, sem počasnejši in zato bolj varen.«

Pogosto se sliši takšen argument, da trava naredi bolj previdnega voznika, saj s počasno vožnjo kompenzira negativni vpliv droge. Resnica pa je v tem, da se je reakcijski čas voznika še bolj zmanjša, kot se zmanjša hitrost vožnje in poskusi kompenzacije niso dovolj, da ostanete varni. Prometne nesreče se zgodijo nenadoma in so nepredvidljive. Počasnejši reakcijski čas pomeni, da imate kot voznik precej manj možnosti opaziti nesrečo in se ji izogniti.

 • »Nekatere prepovedane droge nimajo učinka na vožnjo.«

Zmotno je prepričanje da so mehke droge, kot je marihuana, manj nevarne oziroma imajo manjši vpliv na vožnjo. Vse prepovedane droge (kanabis, haš, spid, kokain, ekstrazij, nore gobice itd.) vplivajo na delovanje možganov in pomembno vplivajo na nezmožnost za vožnjo (pretirano tveganje – prehitra vožnja, neuporaba varnostnega pasu, brezobzirnost; pretirana samozavest; nezmožnost kontrole hitrosti, slabša pozornost in presoja, težave pri koncentraciji na vozišče, počasnejši reakcijski čas; nenadni gibi, slaba fizična koordinacija, zaspanost).

 • »Policija ne more ugotoviti ali vozim pod vplivom drog.«

Policija lahko ugotovi ali vozite pod vplivom drog in ukrepa, ne glede na to katero drogo ste vzeli. Policisti opravijo postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu pri vozniku na listu mesta. Policist pa lahko odredi tudi strokovni pregled.

 • »Kot voznik začetnik zame velja pravilo 0,0 alkohola, to pa ne velja za droge.«

Droge so pri voznikih popolnoma nesprejemljive. Če vozite pod vplivom drog, velja isto kot pri vožnji pod vplivom alkohola (več kot 0,52 g/mg) – prenehanje veljavnosti oz. odvzem vozniškega dovoljenja.

 • »Lahko odklonim testiranje za droge, brez posledic zame.«

Lahko odklonite strokovni pregled, a je kazen enaka, kot če bi bili pod vplivom droge (18 kazenskih točk, 1.200 EUR, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oz. odvzem).

 • »Zdravila, ki jih dobim na recept, ne predstavljajo nobene nevarnosti za vožnjo.«

Določena zdravila vplivajo na zmožnost upravljanja vozil ali strojev. Na zunanji škatlici zdravila je narisan rdeč trikotnik, ki je pobarvan v celoti ali pa je samo rdeče obrobljen (zato ta zdravila tudi imenujemo trigoniki): ▲ …upravljanje z vozili in delo s stroji je povsem prepovedano! ∆ …upravljanje z vozili in delo s stroji je relativno prepovedano! Preden boste začeli jemati novo zdravilo, vselej povprašajte zdravnika ali farmacevta v lekarni, če in kako zdravilo vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

 • »Ker redno kadim travo, sem navajen in policisti sploh ne bodo opazili, da sem zadet.«

Policisti so usposobljeni za prepoznavo »zadetih« voznikov s pomočjo postopka za prepoznavo znakov ali simptomov. Ali ste droge navajeni, ne vpliva na rezultate teh preverjanj. Na primer: uporaba kapljic za oči ne vpliva na vaše sposobnosti in zato ne morete preslepiti policista.

pozanimaj se o posledicah, ne podleži napačnim prepričanjem!