Imetnik veljavnega slovenskega vozniškega dovoljenja lahko dobi na lastno zahtevo tudi mednarodno vozniško dovoljenje, če mu ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma se mu ne izvršuje kazen ali sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

Javna agencija za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj pooblasti organizacijo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1.      je članica mednarodne avtomobilistične zveze,

2.      deluje na območju celotne Republike Slovenije,

3.      ima ustrezno informacijsko opremljenost za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj in

4.      ima kadre z najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo.

Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih vozil v Republiki Sloveniji.

Kontakt: Sektor za voznike, tel.: 01/478 89 52, e-naslov: vozniki@avp-rs.si