SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI AVP-RS.SI

OPOZORILO: Ob uporabi spletnih strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani avp-rs.si.

Z obiskom spletne strani oz. s prijavo na novice se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, uporaba spletne strani oz. prijava na novice ter izpolnjevanje obrazcev na strani ni možno.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) strani avp-rs.si se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh avp-rs.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani avp-rs.si.
Ponudnik storitve si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnih strani in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.
Z namenom, da se uporabnikom zagotovi čim boljša možna izkušnja, ponudnik storitve skrbi za stalno posodabljanje strani avp-rs.si. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitve, ki jo zagotavlja ponudnik storitve, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku.

2. POMEN IZRAZOV

Vlogo ponudnika storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) opravlja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani avp-rs.si in jih na kakršen koli način uporablja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
Član strani avp-rs.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi na novice ali izpolni vsaj en obrazec na spletnih straneh avp-rs.si.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji uporabe ter drugimi navodili ponudnika.

3. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI AVP-RS.SI

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletnih strani avp-rs.si zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do spletnih strani avp-rs.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

Komunikacija med uporabniki in spletnim mestom avp-rs.si poteka prek standarda SSL (Secure Socket Layer), ki s pomočjo šifriranja zagotavlja, da do podatkov ne morejo dostopati tretje osebe.

4. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani avp-rs.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 3. točki pogojev uporabe. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. točki pogojev uporabe, omeji ali prekine dostop do vsebin avp-rs.si za posamezni IP uporabnika.
Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi vsebin bo ponudnik sproti objavljal na spletnih straneh avp-rs.si. Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga z obvestilom na info(at)avp-rs.si prekine prijavo na novice.

5. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo vsebin objavljenih na avp-rs.si ni starostnih omejitev. Uporaba spletne strani avp-rs.si je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Prijava drugih oseb ali izpolnjevanja obrazcev za druge osebe ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

6. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnih straneh avp-rs.si.

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj uporablja storitev v skladu z navodili in priporočili ponudnika ter navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji uporabe.

8. SPLETNI PIŠKOTKI IN PRIDOBIVANJE JAVNO DOSTOPNIH PODATKOV

Ob prvem obisku spletne strani avp-rs.si se obiskovalca obvesti, da spletna stran za delovanje uporablja spletne piškotke.

POIMENOVANJE NAMEN TRAJANJE
 _ga  Beleženje statistike v Google Analytics  2 leti
 newsletterPopup  Skrito/prikazano pojavno okno za prijavo na e-novice  1 leto
 pll_language  Beleženje zadnjega izbranega jezika prikaza  1 leto
 wfvt_  Beleženje obiska uporabnika kot del varnosti wordpress sistema  30 min
 wordfence_verifiedHuman  Razločevanje realnih obiskovalcev od t.i. botov  1 uro
 wordpress_logged_in_  Beleženje trenutne prijave (session)  2 tedna
 wp-settings-  Beleženje prilagoditve administrativnega pogleda ali ospredja spletne strani  1 leto

Pojavljajo se še nekateri drugi piškotki, predvsem iz socialnega omrežja facebook (zaradi facebookovega vtičnika), nad čimer pa nimamo direktne kontrole in se občasno tudi spreminjajo.

Piškotki so datoteke, namenjene boljši komunikaciji s spletno stranjo in izboljšanju delovanja spletnih strani ter za pripravo učinkovitih storitev. Preko teh datotek spletno mesto avp-rs.si pridobi javno dostopne podatke (tip brskalnika, operacijskega sistema, itd.), nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki, ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki dali na razpolago.

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:
• Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik ne prevzema odgovornosti.
• Ponudnik in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika.
• Uporabnik za uporabo vsebin potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik).
• Ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
• Vse informacije in gradiva na straneh avp-rs.si so informativne narave. Ponudnik se trudi za čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
• Kopiranje, tiskanje ali shranjevanje slik, objavljenih na spletnih straneh avp-rs.si, ter njihova reprodukcija, je brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika prepovedana.
Uporaba grafičnih elementov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh avp-rs.si, je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja ponudnika. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

10. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

• vsebin spletnih strani avp-rs.si ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene kot tiste, ki so določeni v teh pogojih uporabe;
• ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletni strani avp-rs.si;
• ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
• ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebine spletne strani avp-rs.si;
• ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem avp-rs.si, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

11. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za namen, za katerega so bili posredovani.
Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani avp-rs.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval še za naslednje namene:
• pripravo anonimnih statističnih analiz (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov v določenem časovnem obdobju, uporaba spletne strani ipd.)
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
Ponudnik se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Uporabnik v postopku izpolnjevanja obrazcev posreduje zahtevane osebne podatke. Uporabnik zagotovi, da so ti podatki resnični. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za podatke, ki jih vpiše v obrazce na straneh avp-rs.si. Uporabnik potrjuje, da je bil pred izpolnjevanjem obrazcev ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo upravljavcu ob vnosu.
Uporabnik ob vnosu podatkov v obrazce podaja osebno privolitev, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje na spletno stran avp-rs.si.
Osebni podatki obsegajo tudi tiste, ki jih ponudnik obdeluje v času, ko je uporabnik prijavljen/neprijavljen na spletni strani avp-rs.si in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine, tako uporabnika kot populacije, v katero uporabnik spada:
• jezik uporabnika,
• lokacija uporabnika,
• sredstvo dostopa,
• tip in verzija brskalnika, s katerim uporabnik dostopa do spletne strani,
• operacijski sistem, ki ga uporabnik uporablja,
• ločljivost zaslona uporabnika,
• ponudnik internetnih storitev uporabnika,
• ali uporabnik uporablja pametni telefon, osebni računalnik ali tablični računalnik,
• IP številka računalnika, s katerim se prijavlja na spletno stran.
• spletna stran, s katere je uporabnik prispel na spletno mesto avp-rs.si,
• osebne preference uporabnika v zvezi s storitvijo.
Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.
Ponudnik bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

12. Splošni pogoji prijave in prejemanja e-novic

AVP RS s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter upravljanje s podatki prijavljenih uporabnikov.

Ne e-novice se lahko prijavijo fizične osebe, ki se prijavijo na prejemanje e-novic na spletnem mestu avp-rs.si in ob prijavi oddajo svoj e-naslov.

AVP RS spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z obrazcem za prijavo na spletnem mestu avp-rs.si, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

S prijavo na e-novice AVP RS:

  • se strinjam s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic AVP RS;
  • dovoljujem AVP RS, da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge podatke o meni kot uporabniku e-novic, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
  • izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da AVP RS preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

S prijavo na e-novice se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na spletnem mestu.

12.1 Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so pošiljanje reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanje o aktivnostih in nagradnih igrah, katerih organizator je AVP RS, ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z AVP RS.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

12.2. Odjava od e-novic

Uporabnik lahko prekliče svojo prijavo v bazo tako, da v prejetem sporočilu z e-novicami klikne povezavo za odjavo od prejemanja e-novic. Uporabnik lahko odjavo e-novic in izbris kontakta zahteva z zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na e-naslov info(at)avp-rs.si.

Po dokončni potrditvi odjave uporabnika bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse podatke uporabnika.

13. REKLAMACIJE

V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na info(at)avp-rs.si

14. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do strani.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani avp-rs.si s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info(at)avp-rs.si ali pisno na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana.

15. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Ponudnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na spletni strani avp-rs.si preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletnih strani avp-rs.si, sicer pa z obiskom spletne strani avp-rs.si potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.
Ljubljana, dne 04.01. 2018