Tehnični pregledi in registracija

//Tehnični pregledi in registracija
Tehnični pregledi in registracija2019-03-14T08:23:24+00:00

Seznam izvajalcev s področja vozil

Tehnični pregledi in registracija

Zadnja sprememba: 13.3.2019

  1. Prijava lokacije opravljanja tehničnega pregleda mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenustanje 4. 4. 2017
  2. Obvestilo o opravljanju tehničnega pregleda mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenustanje 4. 4. 2017
  3. Seznam lokacij tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenustanje 13.3.2019
  4. Seznam opreme in kadrov pooblaščenih organizacij za tehnične preglede in registracijo vozil – stanje 16. 9. 2014

TP1_Seznam_kadrov_in_opreme-V2003

navodila za izpolnjevanje

Predpisi
Ministrstvo za infrastrukturo izdaja potrebne nacionalne predpise s tega področja in sodeluje pri pripravi tovrstnih evropskih predpisov.
Pregled predpisov je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Dokumenti
Zadnja sprememba: maj-junij 2013

Zaključki strokovnih posvetov o registraciji motornih in priklopnih vozil z upravnimi enotami.