Seznam izvajalcev s področja vozil

Tehnični pregledi in registracija

Zadnja sprememba: 5.6.2019

  1. Prijava lokacije opravljanja tehničnega pregleda mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenustanje 4. 4. 2017
  2. Obvestilo o opravljanju tehničnega pregleda mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenustanje 4. 4. 2017
  3. Seznam lokacij tehničnih pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu– stanje 26.8.2019
  4. Seznam opreme in kadrov pooblaščenih organizacij za tehnične preglede in registracijo vozil – OBVESTILO-15-4-2019

Predpisi
Ministrstvo za infrastrukturo izdaja potrebne nacionalne predpise s tega področja in sodeluje pri pripravi tovrstnih evropskih predpisov.
Pregled predpisov je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Dokumenti
Zadnja sprememba: maj-junij 2013

Zaključki strokovnih posvetov o registraciji motornih in priklopnih vozil z upravnimi enotami.