Prijava ne eNovice

Tehnični pregledi in registracija

Seznam izvajalcev s področja vozil

Tehnični pregledi in registracija

Zadnja sprememba: 24. 03. 2017

 

Prijava lokacije opravljanja tehničnega pregleda traktorjev na terenu

Obvestilo o opravljanju tehničnega pregleda traktorjev na terenu

Seznam lokacij tehničnih pregledov traktorjev na terenu – stanje 24. 03. 2017

Seznam opreme in kadrov pooblaščenih organizacij za tehnične preglede in registracijo vozil – stanje 16.09.2014

excelova tabela

navodila za izpolnjevanje

 

Predpisi
Ministrstvo za infrastrukturo izdaja potrebne nacionalne predpise s tega področja in sodeluje pri pripravi tovrstnih evropskih predpisov.
Pregled predpisov je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

 

Dokumenti
Zadnja sprememba: maj-junij 2013

Zaključki strokovnih posvetov o registraciji motornih in priklopnih vozil z upravnimi enotami.