Navodila za ravnanje ob udeležbi na delavnici skladno s priporočili NIJZ:

  • Udeleženci delavnic morate biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).

  • Ob vstopu v prostor si obvezno razkužite roke.

  • Ob vstopu v prostor je obvezno nositi tudi masko, ki si jo morate zagotoviti sami. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne smete dotikati, ker bi na ta način lahko prišlo do onesnaženja rok in prenosa okužbe na druge predmete in osebe. Masko je treba zamenjati na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke.

  • Zagotavljajte potrebno zadostno razdaljo med osebami, ki je najmanj 1,5 oz. 2 metra.

  • Pogosto si umivajte ali razkužujte roke (npr. z razkužilom za roke na osnovi 60 do 80 % alkohola).

  • V času udeležbe na delavnici se ne dotikajte obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.

  • Upoštevajte higieno kihanja, kašlja.

  • Čim manj se dotikajte različnih predmetov in površin oz. le toliko, kot je nujno.

  • Udeleženci delavnic se zadržujte v prostorih le toliko časa, kolikor traja delavnica.

Že vnaprej hvala za upoštevanje zgoraj navedenih zaščitnih ukrepov!

Z usposabljanja se lahko pisno odjavite najmanj tri delovne dni pred datumom izvedbe. Kasnejše odjave ne bodo upoštevane, stroški udeležbe na usposabljanju pa bodo zaračunani v celoti. Izjemoma lahko od udeležbe odstopite tudi v roku, krajšem od treh delovnih dni na podlagi ustrezno izkazanih izjemnih okoliščin, o katerih pisno obvestite organizatorja usposabljanja.

Potrdilo o opravljeni edukacijski ali psihosocialni delavnici se izda glede na namen, naveden ob prijavi na delavnico in velja šest mesecev od datuma zaključka dodatnega usposabljanja.