Izobraževanja in dodatna usposabljanja

Domov/Vozniki/Izobraževanja in dodatna usposabljanja
Izobraževanja in dodatna usposabljanja
Morebitne odjave se upoštevajo le v pisni obliki najmanj 3 delovne dni pred datumom izvedbe izobraževanja. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na izobraževanju v celoti.

Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni:
– sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre);
– skrbnike mladoletne osebe.

3007, 2020

Vabilo k prijavi na izobraževanje za izvajalce skupinskih delavnic in vadbe varne vožnje

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo v program izobraževanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo .

Program se bo začel izvajati v ponedeljek, 24.8.2020b 16.00 uri na lokaciji AMZS – PE Center varne vožnje, Vransko.

Kotizacijo za udeležbo na izobraževanju morajo udeleženci poravnati ob prijavi:

Skupinska delavnica: 640,00 EUR
Vadba varne vožnje kategorije B: 1.030,00 EUR
Vadba varne vožnje kategorije A: 820,00 EUR

Prijavnice s priloženim potrdilom o plačilu sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest preko elektronskega obrazca:

https://www.avp-rs.si/vozniki/izobrazevanja-in-usposabljanja/izvajalec-programov-dodatnega-uposabljanja-voznikov-zacetnikov-in-za-varno-voznjo/izobrazevanje-izvajalcev-programov-dodatnega-usposabljanja-voznikov-zacetnikov-in-za-varno-voznjo/

Dodatne informacije najdete v prilogi.

Za pojasnila smo na voljo na telefonski številki: 01/ 478 89 52 ali e-naslovu: vozniki@avp-rs.si

1806, 2020

Poziv k prijavi na izobraževanje z opravljanjem izpita za strokovnega vodjo šole vožnje

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa poziva vse zainteresirane k prijavi v program izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje.

Program izobraževanja se bo ob zadostnem številu prijavljenih začel izvajati v torek 23.6.2020, s predvidenim pričetkom ob 15.30 na izpitnem centru Agencije za varnost prometa v Celju, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna pri Celju.

PRIJAVA

Vse zainteresirane kandidate za izobraževanje vabimo k prijavi.

Prijavnice, skupaj s potrdilom o plačilu, sprejemamo do vključno ponedeljka, 22. 6. 2020.

Prijaviti se je potrebno skladno z navodili, ki so objavljena naslednji povezavi: https://www.avp-rs.si/vozniki/izobrazevanja-in-usposabljanja/strokovni-vodja-sole-voznje-2/prijavnica-k-izobrazevanju-za-storkovnega-vodjo-sole-voznje/

Če bo število prijav preseglo število predpisanih udeležencev izobraževanja, bodo v skupino udeleženci razporejeni glede na vrstni red prispelih popolnih prijav.

Pridružujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe izobraževanja, kakor tudi pravico, da izobraževanje ob nezadostnem številu prijavljenih udeležencev odpovemo.

PLAČILO

Stroški opravljanja izpita morajo biti poravnani ob prijavi, in znašajo:

IZOBRAŽEVANJECENA IZOBRAŽEVANJASKLIC
Strokovni vodja šole vožnje550,00 EUR00 2600-2020

Plačilo mora biti izvedeno na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0110 0600 0034 943, BIC: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: plačilo izobraževanja, sklic: 00 2600-2020.

PROGRAM

Program izobraževanja traja 60 pedagoških ur in obsega naslednje tematske sklope:

Program izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje je natančneje opredeljen v Prilogi III Pravilnika o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/17, 109/10 – Zvoz in 85/16 – ZVoz-1).

Dodatne informacije in načrtovani urnik izobraževanja se nahajajo v pripeti datoteki:

Izobraževanje za SV ŠV

1405, 2020

S ponedeljkom, 18. 5. 2020 ponovno odprte šole vožnje

(Ljubljana, 14. maj 2020) Vlada Republike Slovenije je na 16. redni seji, 13. maja 2020, sprejela več odločitev glede sproščanja ukrepov, povezanih z epidemijo bolezni COVID-19. Tako je do 30. junija podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi dosedanje prepovedi potečejo od 18. marca do 17. maja, od ponedeljka, 18. maja pa bo mogoče izvajanje dejavnosti avtošol ter izvajanje dejavnosti Agencije za varnost prometa.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji tako določa, da se od 18. maja 2020 izvajajo naloge šol vožnje v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa bo znova pričela z izvajanjem izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov, ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 NIJZ.

Z  odlokom se tudi določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi dosedanje prepovedi potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 2020, podaljša do 30. junija 2020, ter da se veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, podaljša do 30. junija 2020. Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti zaradi prepovedi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov potečejo po sprostitvi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev s področja voznikov (torej od 18. maja 2020) do 17. junija 2020, podaljša do 30. junija 2020.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je objavljen v Uradnem listu št. 67/2020 z dne 13. maja 2020:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020067.pdf

1604, 2020

OBVESTILO: Do 17. junija 2020 se podaljšuje veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj

(Ljubljana, 16. april 2020) Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 15. aprila 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah do 17. junija 2020. S spremembo Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah, ki je bil prav tako sprejet na dopisni seji 15. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj prav tako podaljšuje do 17. junija 2020.

Veljavnost vozniških dovoljenj Vlada RS z odlokom podaljšuje do 17. junija 2020. Podaljšanje velja tudi za vozniška dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi prepovedi potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20) do uveljavitve tega odloka.

Do 17. maja 2020 se z odlokom zaradi omejitve gibanja prebivalstva in zajezitve ter obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje ponujanje in prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, v kar sodi tudi prepoved izvajanja dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike, program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

Prav tako se do 17. maja 2020 prepoveduje naloge opravljati pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije.

Do 17. maja 2020 se pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Agenciji za varnost prometa se prav tako do 17. maja 2020 prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Podaljšanja ADR certifikatov o usposobljenosti voznika se z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Sloveniji ne ureja, saj se je njihovo podaljšanje uredilo v večstranskem sporazumu, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 20. marca.

S spremembo Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah se veljavnost prometnih dovoljenj podaljšuje do 17. junija 2020.

S spremembo se črta tudi besedilo, ki ureja podaljšanje veljavnosti ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga. Podaljševanje teh certifikatov je namreč urejeno na podlagi večstranskega sporazuma M325, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 23. marca.

Odlok določa tudi, da se mora letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu kljub podaljšanju veljavnosti prometnih dovoljenj plačati od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno na prometnem dovoljenju.

Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, jo obračuna Direkcija RS za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, direkcija pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

 

Celotno besedilo obeh odlokov je dostopno na spletni povezavi:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020052.pdf

1703, 2020

Začasna prepoved delovanja šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam

Spoštovani predstavniki šol vožnje in pooblaščenih organizacij,

obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-17-zacasna-prepoved-delovanja-solam-za-voznike-in-podaljsanje-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj/

objavila novico o začasni prepovedi delovanja šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam.

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji morajo šole vožnje in pooblaščene organizacije za izvajanje dodatnega usposabljanja za voznike začetnike in vadbe varne vožnje prenehati z izvajanjem svoje dejavnosti.

Odlok prične veljati z dnem 18. marca 2020 ob 00.00 uri.

Lep pozdrav,

Agencija za varnost prometa

Load More Posts
Go to Top