Izobraževanja in dodatna usposabljanja

//Izobraževanja in dodatna usposabljanja
Izobraževanja in dodatna usposabljanja 2018-04-18T09:39:43+00:00
Morebitne odjave se upoštevajo le v pisni obliki najmanj 3 delovne dni pred datumom izvedbe izobraževanja. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na izobraževanju v celoti.

Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni:
– sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre);
– skrbnike mladoletne osebe.

 

1604, 2018

Vabilo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo za učitelje vožnje in učitelje predpisov

Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (UL RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg).

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 3. 5. 2018.

Prijavite se lahko tukaj.

Izpit se bo izvedel dne 11. 5. 2018.

Več o tem se nahaja v prilogi:

Vabilo_izpit pred komisijo

Program-usposabljanja_UP

Program-usposabljanja_UV

Splošni-del_praktični-program_dvosledna-vozila

Splošni-del_praktični-program_enosledna-vozila

Splošni-del-teoretičnega-dela-usposabljanja

Viri-in-literatura

902, 2018

Vabilo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo za učitelje vožnje in učitelje predpisov

Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (UL RS, št. 85/16 in št. 67/17).

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 26. 02. 2018.

Izpit se bo izvedel dne 09. 03. 2018.

Več si lahko preberete tukaj.

Viri in literatura

Program usposabljanja

Program usposabljanja_UP

Splošni del teoretičnega dela usposabljanja

Splošni del_praktični program_dvosledna vozila

Splošni del_praktični program_enosledna vozila

Load More Posts

HVALA

ZA PRIJAVO!