Izobraževanja in dodatna usposabljanja

//Izobraževanja in dodatna usposabljanja
Izobraževanja in dodatna usposabljanja2019-02-20T07:38:04+02:00
Morebitne odjave se upoštevajo le v pisni obliki najmanj 3 delovne dni pred datumom izvedbe izobraževanja. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na izobraževanju v celoti.

Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni:
– sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre);
– skrbnike mladoletne osebe.

 

2002, 2019

Vabilo k prijavi v program izobraževanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov

Vabimo vas k prijavi v program izobraževanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov, ki se bo v primeru zadostnega števila prijav pričel izvajati v ponedeljek, 18. 3. 2019.

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno ponedeljka, 11. 3. 2019.

Več si lahko preberete tukaj.

102, 2019

Vabilo k prijavi na program usposabljanja za izvajalce skupinske delavnice ter za izvajalce programa vadbe varne vožnje kategorije A in B

Vabimo vas k prijavi na program usposabljanja za izvajalce skupinske delavnice ter za izvajalce programa vadbe varne vožnje kategorije A in B, ki se bo v primeru zadostnega števila prijav začel izvajati 18. 2. 2019, na lokaciji AMZS – PE Center varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko.

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest oziroma do najkasneje 11. 2. 2019.

Več si lahko preberete tukaj.

301, 2019

Vabilo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo za učitelje vožnje in učitelje predpisov

Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg).

Izpit se bo izvedel v četrtek, 24. 1. 2019.

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 17. 1. 2019.

Priloge:

Program-usposabljanja_UP
Program-usposabljanja_UV
Splošni-del_praktični-program_dvosledna-vozila
Splošni-del_praktični-program_enosledna-vozila
Splošni-del-teoretičnega-dela-usposabljanja Vabilo_izpit pred komisijo
Viri-in-literatura

Vabilo_izpit pred komisijo

Load More Posts