Izobraževanja in dodatna usposabljanja

//Izobraževanja in dodatna usposabljanja
Izobraževanja in dodatna usposabljanja 2018-04-18T09:39:43+00:00
Morebitne odjave se upoštevajo le v pisni obliki najmanj 3 delovne dni pred datumom izvedbe izobraževanja. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na izobraževanju v celoti.

Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni:
– sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre);
– skrbnike mladoletne osebe.

 

2305, 2018

Vabilo k prijavi v program dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo za leto 2018

Vabimo vas k prijavi v program dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo za leto 2018.

Usposabljanje bo potekalo v torek, 19. 6. 2018.

Prijavnice, skupaj s potrdilom o plačilu, sprejemamo do vključno ponedeljka, 11. 6. 2018, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Več si lahko preberete tukaj.

1105, 2018

Vabilo k prijavi v izvedbo programa usposabljanja za izvajalce skupinske delavnice, za izvajalce programa vadbe varne vožnje B kategorije in za izvajalce programa vadbe varne vožnje A kategorije

Vabimo vas k prijavi v izvedbo programa usposabljanja za izvajalce skupinske delavnice, za izvajalce programa vadbe varne vožnje B kategorije in za izvajalce programa vadbe varne vožnje A kategorije, ki se bo v primeru zadostnega števila prijav začel izvajati 4. 6. 2018, na lokaciji AMZS – PE Center varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko.

Rok za prijavo na termin je do zapolnitve prostih mest oziroma do najkasneje 25. 5. 2018.

Več si lahko preberete tukaj.

1604, 2018

Vabilo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo za učitelje vožnje in učitelje predpisov

Učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, vabimo k prijavi na opravljanje izpita pred komisijo, kakor to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (UL RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg).

Prijavnice skupaj s potrdilom o plačilu sprejemamo do vključno 3. 5. 2018.

Prijavite se lahko tukaj.

Izpit se bo izvedel dne 11. 5. 2018.

Več o tem se nahaja v prilogi:

Vabilo_izpit pred komisijo

Program-usposabljanja_UP

Program-usposabljanja_UV

Splošni-del_praktični-program_dvosledna-vozila

Splošni-del_praktični-program_enosledna-vozila

Splošni-del-teoretičnega-dela-usposabljanja

Viri-in-literatura

Load More Posts