Seznami organizacij
Navodila
Obrazci in šifranti
Kategorije vozil

Ugotavljanje skladnosti cestnih vozil v Republiki Sloveniji je del evropskega sistema preverjanja vozil, ki omogoča, da se dajejo v promet samo vozila, ki ustrezajo veljavnim predpisom in tako zagotavljajo največjo možno stopnjo varnosti v prometu in varovanja okolja. Ti predpisi so za nekatere kategorije vozil že v celoti usklajeni (harmonizirani) v vseh državah EU, za ostale pa ta postopek še poteka.

Za tiste kategorije vozil, ki jih zajemajo usklajeni predpisi (osebna vozila, motorna kolesa, nekateri traktorji), se pregled skladnosti s predpisi opravi samo enkrat v eni od držav Skupnosti (ES-homologacija) in nato velja v celotni Skupnosti. Za ostale kategorije vozil, ki imajo pa samo nacionalno homologacijo, lahko proizvajalec pri nas zaprosi za priznanje tuje nacionalne homologacije in jo običajno tudi dobi, saj po večini ne gre za večja odstopanja od pri nas veljavnih predpisov.

Za to področje skrbi slovenski homologacijski organ in hkrati organ za posamično odobritev vozil. Za neposredni pregled vozil, predvsem pri posamični odobritvi, so v Sloveniji imenovane strokovne organizacije obstajajo pa tudi tehnične službe za preverjanje vozil v postopku homologacije, od katerih delujeta dve tudi kot preskuševalni laboratorij.

Ministrstvo za infrastrukturo izdaja potrebne nacionalne predpise s tega področja in sodeluje pri pripravi tovrstnih evropskih predpisov.
Pregled predpisov je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.
Povezave: