Zadnja sprememba: 7.9.2018

Preregistracija vozila registriranega v Sloveniji v eno od držav članic EU
Vsa obvestila v zvezi z preregistracijo vozil v tujini, pošljejo tuje registracijske organizacije na AVP po pošti na naslov Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na e-naslov vozila@avp-rs.si.

Preregistracija vozila registriranega v eni od držav članic EU v Slovenijo
AVP enkrat mesečno obvesti vse tuje registracijske organizacije o vozilih, ki so se registrirali v RS in so bili predhodno registrirani v eni od držav članic EU.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleksander Pinter, telefon 01 478 8872  ali na e naslov: aleksander.pinter@avp-rs.si