V skladu z evropskimi predpisi ima homologacijski organ možnost, das dovoli dajanje v promet vozilom, katerih predpisi so se spremenili. Taka vozila se lahko dajo v uporabo skladno z določili za zaključke serije vozil. Podroben opis postopka je objavljen na naši spletni strani pod rubriko navodila.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Jože Hribar, telefon 01 478 8434  ali na e naslov: joze.hribar@avp-rs.si