Območje 1 Sedež Vodja Območja 1 Telefon elektronski naslov
KOPER invalid1 Ljubljanska 6, 6000 Koper Loris Rupena (05) 663 85 90 obmocje1@avp-rs.si
Nova Gorica invalid1 Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (05) 330 62 24 obmocje1@avp-rs.si
Postojna invalid1 Kazarje 10, 6230 Postojna 041 644 286 obmocje1@avp-rs.si
Območje 2 Sedež Vodja Območja 2 Telefon elektronski naslov
LJUBLJANA Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljanainvalid1
– opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita
Marko Bevc (01) 478 88 15 obmocje2@avp-rs.si
Domžale Ljubljanska cesta 71, 1230 Domžale (01) 721 45 74 obmocje2@avp-rs.si
Kranj Kolodvorska cesta 5, 4000 Kranj (04) 201 52 90 obmocje2@avp-rs.si
Jesenice invalid1 Cesta železarjev 6A, 4270 Jesenice – stavba UE Jesenice (04) 585 14 12/11 obmocje2@avp-rs.si
Območje 3 Sedež Vodja Območja 3 Telefon elektronski naslov
CELJE invalid1 Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna pri Celju Mitjan Bizjak (03) 426 54 82 obmocje3@avp-rs.si
Trbovlje invalid1 Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (03) 562 79 70/40 obmocje3@avp-rs.si
Slovenj Gradec invalid1 Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec (02) 885 05 87 obmocje3@avp-rs.si
Velenje invalid1 Koroška cesta 62a, 3320 Velenje ( 03 ) 896 82 20/19 obmocje3@avp-rs.si
Območje 4 Sedež Vodja Območja 4 Telefon elektronski naslov
NOVO MESTO invalid1 Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto Bojan Jakše (07) 393 91 34 obmocje4@avp-rs.si
Krško invalid1 Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem (07) 488 20 20 obmocje4@avp-rs.si
Območje 5 Sedež Vodja Območja 5 Telefon elektronski naslov
MARIBOR invalid1 Cesta k Tamu 11, 2000 Maribor  Janez Meznarič (02) 460 2461 obmocje5@avp-rs.si
Ptuj invalid1 Raičeva ulica 3, 2250 Ptuj (02) 798 01 76 obmocje5@avp-rs.si
Murska Sobota invalid1 Noršinska 8, 9000 Murska Sobota (02) 513 11 80 obmocje5@avp-rs.si