Informacija javnega značaja je vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, ne glede na obliko, v kateri se informacija nahaja, in ne glede na njen nastanek, hkrati pa ne gre za katero izmed izjem, ki so določene v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatki, poslovna skrivnost, varstvo osebnih podatkov, ipd.).

Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene na spletnih straneh Javne agencije RS za varnost prometa, so avtorsko delo in last Javne agencije RS za varnost prometa, in so predmet zaščite avtorske in intelektualne lastnine. Lahko se uporabljajo samo v nekomercialne namene, z dovoljenjem Javne agencije RS za varnost prometa. Dokumentov in zadev, objavljenih na teh spletnih straneh, se brez dovoljenja Javne agencije RS za varnost prometa in posameznega avtorja ne sme prepisovati, razmnoževati, ponujati v uporabo ali kako drugače razširjati.