Zadnja sprememba: 23.10.2015

Pooblaščanje kontrolnih je urejeno v Zakonu o motornih vozilih (ZMV) (zakonodaja in dokumenti – MzI)

Za dodatne informacije se obrnite na g. Jože Hribar, telefon 01 478 8434  ali na e naslov: joze.hribar@avp-rs.si