– Usmeritve za prevzem potrdil o skladnosti:

NAROČILO ZA PREVZEM POTRDIL O SKLADNSTI (za organizacije, ki že imajo pridobljeno uporabniško ime za izdajo potrdil o skladnosti), se lahko odda tudi SAMO v elektronski obliki na naslov vozila@avp-rs.si

Naročilu je potrebno priložiti:

potrdilo o plačilu potrdil o skladnosti (točka 3. v pristojbinah za storitve).

– Priprava e-maila:
1: Za vsak prevzem potrdil se pripravi eno naročilo in svoje elektronsko sporočilo.
2: Pripravljen e-mail se pošlje na naslov vozila@avp-rs.si
3: Zadeva (Subject) e-maila mora vsebovati zapis Prevzem potrdil o skladnosti, kateremu se dopiše še tip potrdila in količina.
PRIMER 1: Prevzem potrdil o skladnosti – SA-300
PRIMER 2: Prevzem potrdil o skladnosti – SB-100, SC-50
PRIMER 3: Prevzem potrdil o skladnosti – SA-100, SD-100, DA-20

PRAVILNO VPISAN TEKST V ZADEVI JE NUJNO POTREBEN ZARADI AVTOMATSKEGA FILTRIRANJA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, SAJ SE ZARADI NEPRAVILNEGA TEKSTA, NAROČILO LAHKO “IZGUBI” MED OSTALIMI SPOROČILI V POŠTNEM NABIRALNIKU.

4: V tekstu e-maila morajo biti vpisani vsaj naslednji podatki:

Naročnik potrdil o skladnosti: npr.: AVTO MOBIL d.o.o.
Uporabniško ime pooblaščenega

zastopnika ali kontrolnega organa*

npr.: A0000100
Ime in priimek prevzemnika potrdil** npr.: Janez Novak
Tip potrdil in količina npr.: SA-100

npr.: SD-20

npr.: DA-10

Naročnik potrdil o skladnosti: npr.: TP MOBIL d.o.o.
Uporabniško ime pooblaščenega

zastopnika ali kontrolnega organa*

 npr.: B0000095
Ime in priimek prevzemnika potrdil** npr.: Janko Levak
Tip potrdil in količina npr.: SB-100

npr.: SC-50

npr.: SD-20

npr.: DB-10

Podatki morajo biti vpisani v obliki tabele (priporočeno je, da se za vzorec vzame zgornja tabela).
*V kolikor je v enem naročilu več naročnikov oz. več različnih uporabniških imen, je potrebno za vsako uporabniško ime izpolniti svojo tabelo. Uporabniško ime je določeno v dopisu, ki ste ga prejeli ob pooblastitvi in ki ga uporabljate za izdajo potrdil o skladnosti.
** Vpisano ime prevzemnika je hkrati tudi pooblastilo tej osebi za prevzem potrdil o skladnosti. Prevzemnik mora sabo prinesti tudi osebni dokument za preverjanje identitete.

– Priprava priponk k e-mailu:
Priponke k e-mailu morajo biti pripravljene tako, da je iz imena priponke razbrati za katere podatke gre. Vsak zahtevek za prevzem potrdil o skladnosti mora vsebovati vsaj eno priponko:

1: potrdilo o plačani pristojbini za prevzem potrdil o skladnosti. Ime datoteke sestavlja vsaj naziv PRISTOJBINA).

Imena priponk lahko vsebujejo tudi ostale podatke, ki vam pomagajo pri iskanju in shranjevanju datotek.

– Predaja potrdil o skladnosti:
Po izvedenem postopku boste po elektronski pošti, na naslov iz katerega je prišla vloga ali na naslov, ki bo naveden na vlogi, oziroma drug(e) dogovorjen(e) naslov(e), prejeli potrditev za prevzem potrdil o skladnosti na sedežu Agencije RS za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, Sektor za vozila in voznike, 1. nadstropje. Prevzem potrdil je možen vsak delavnik med 8:00 in 15:00 uro, ob petkih do 14:30 ure.

Glede na to, da Agencija RS za varnost prometa po 5. odstavku, 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-NPB7) ni davčni zavezanec in je višina upravne takse določena v Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, številka 88/2010) oziroma cena obrazcev v Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 72/2011 in 71/13), vam ne bomo izstavljali računov.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleksander Pinter, telefon 01 478 8872  ali na e naslov: aleksander.pinter@avp-rs.si