Preko spodnje povezave lahko pregledujete proste termine za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita. Podatki so informativne narave, saj se dejansko stanje z zasedbo prostih in razpisovanjem novih terminov sproti spreminja.

Prosti termini za opravljanje vozniškega izpita

Informacija glede terminov za opravljanje teoretičnega dela izpita s tolmačem

Kandidati, ki želijo opravljati teoretični del izpita s tolmačem, ne glede na to, ali gre za tolmača za slovenski znakovni jezik, tolmačenje v tuji jezik, pomoč osebi z disleksijo ali drug poseben primer, izpita ne opravljajo v istem terminu, kot izpit opravljajo ostali kandidati. Zaradi tega se za takšne izpite razpisujejo posebni termini, v katerih opravlja izpit samo en kandidat oziroma tam, kjer so testirnice večje, največ dva kandidata. Takšni termini so poimenovani »Za izpit s tolmačem«.

Število razpisanih  terminov za opravljanje izpita s tolmačem in njihova lokacijska razporeditev sta usklajena s pričakovanim povpraševanjem. V kolikor kandidat za voznika, ki želi opravljati teoretični del izpita s tolmačem, tega iz upravičenih razlogov ne more opravljati v razpisanih terminih ali za določeno lokacijo ni razpisanega nobenega takšnega termina, se obrne na javno agencijo, da se poišče ustrezna rešitev.

V primeru, da kandidat za voznika opravlja teoretični del izpita s tolmačem za tuji jezik, je oseba, ki tolmači, sodni tolmač.  Sodnega tolmača si zagotovi kandidat za voznika sam.

V primeru, da je kandidatu za voznika z odločbo pristojnega organa dodeljena dodatna strokovna pomoč namenjena učni pomoči, je lahko pri opravljanju teoretičnega dela izpita prisotna oseba, ki sicer kandidatu za voznika nudi dodeljeno strokovno pomoč.

V primeru opravljanja izpita na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, ali v primeru, da gluha oseba uveljavlja pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, se glede rabe jezika uporabljajo predpisi, ki urejajo javno rabo slovenščine oziroma uporabo slovenskega znakovne jezika.

Kandidatu za voznika, ki opravlja izpit s tolmačem, se čas za reševanje testa podaljša na 60 minut, izjemoma lahko tudi več.