Preko spodnje povezave lahko pregledujete proste termine za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita. Podatki so informativne narave, saj se dejansko stanje z zasedbo prostih in razpisovanjem novih terminov sproti spreminja.
Prosti termini za opravljanje vozniškega izpita
Termini za opravljanje teoretičnega dela izpita s tolmačem

Kandidati za voznika, ki slovenščine ne razumejo ali je ne razumejo dovolj dobro in zato želijo opravljati teoretični del izpita s tolmačem, izpita ne opravljajo v istem terminu, kot izpit opravljajo ostali kandidati. Za takšne izpite so razpisani posebni termini, v katerih opravljajo izpit istočasno največ štirje kandidati za voznika. Poimenovani so »Za izpit s tolmačem«. Oseba, ki tolmači, mora biti sodni tolmač in si ga mora kandidat za voznika sam zagotoviti. Seznam sodnih tolmačev je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

V primeru opravljanja izpita na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, ali v primeru, da gluha oseba uveljavlja pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, se glede rabe jezika uporabljajo predpisi, ki urejajo javno rabo slovenščine oziroma uporabo slovenskega znakovne jezika. Tudi v teh primerih priskrbi tolmača kandidat za voznika.

Število razpisanih  terminov za opravljanje izpita s tolmačem in njihova lokacijska razporeditev sta usklajena s pričakovanim povpraševanjem. V kolikor kandidat za voznika, ki želi opravljati teoretični del izpita s tolmačem, tega iz upravičenih razlogov ne more opravljati v razpisanih terminih ali za določeno lokacijo ni razpisanega nobenega takšnega termina, se obrne na javno agencijo, da se poišče ustrezna rešitev.

Kandidatu za voznika, ki opravlja izpit s tolmačem, se čas za reševanje testa podaljša na 60 minut.

Individualno opravljanje izpita ali zgolj podaljšanje časa, namenjenega opravljanju izpita, se lahko izjemoma omogoči tudi v drugih posebnih primerih. V teh primerih se kandidat za voznika pred prijavo k izpitu obrne na javno agencijo (praviloma na vodjo območja, v okviru katerega namerava opravljati teoretični izpit). Vsak tak primer se obravnava individualno. Če javna agencija odloči, da se bo teoretični del izpita opravljal ob določenih prilagoditvah, o tem, v kolikor je to potrebno, obvesti upravno enoto, pri kateri se kandidat namerava prijaviti k izpitu.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine