Prijava ne eNovice

Preventivni dogodki

V okviru svojih aktivnosti izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preventivne dogodke na lokalni ravni, šolah, nakupovalnih središčih in drugod. Preventivni dogodki so zasnovani tako, da so udeleženci aktivni, ter jih tako informiramo, osveščamo in usposabljamo za ustrezno varno ravnanje v prometu.

S konceptom posameznikove konkretne izkušnje na naših demonstracijskih napravah, posameznik pridobi novo izkušnjo, neravnovesje z obstoječimi prepričanji ter je tako pripravljen na sprejemanje novih informacij.