Preventivni dogodki

Domov/Preventiva/Preventivni dogodki
Preventivni dogodki
V okviru svojih aktivnosti izvajamo preventivne dogodke na lokalni ravni, šolah, nakupovalnih središčih in drugod. Preventivni dogodki so zasnovani tako, da so udeleženci aktivni, ter jih tako informiramo, osveščamo in usposabljamo za ustrezno varno ravnanje v prometu.

S konceptom posameznikove konkretne izkušnje na naših demonstracijskih napravah, posameznik pridobi novo izkušnjo, neravnovesje z obstoječimi prepričanji ter je tako pripravljen na sprejemanje novih informacij.

Preventivni dogodki potekajo predvsem na lokalni ravni v sodelovanju z občinskimi SPV, na šolah in vrtcih, za lokalno javnost. Lahko so del širših in drugih aktivnosti s strani organizatorja. Udeleženci so lahko naključni mimoidoči, ali pa se dogodka organizirano udeležijo preko organizacij (šole, vrtci, dijaki, društva upokojencev).
Na dogodku se s pomočjo demonstracijskih naprav in posebej usposobljenih izvajalcev s strani AVP izvajajo informiranja, svetovanja, učenje in usposabljanje.

Z naše strani tako zagotovimo:

  • usposobljeni demonstratorji, ki strokovno predstavijo vsebine
  • različne demo naprave
  • preventivna gradiva in potrebno opremo

Organizator mora zagotoviti:

  • izbrano lokacijo in vsa soglasja
  • ustrezen prostor in potrebno opremo (elektriko – glede na izbrane demo naprave)
  • udeležence (organiziran prihod, ali naključni udeleženci)
  • sodelavce na lokalni ravni (za lažje in učinkovitejše komuniciranje)
  • promocijo in medijske aktivnosti

Letno izvedemo okoli 100 preventivnih dogodkov.
Na podlagi vašega povpraševanja za izvedbo preventivnega dogodka vam pripravimo ponudbo.

Več informacij glede izvedbe lahko pridobite na spv@avp-rs.si .