V skladu z desetim odstavkom 75. člena Zakona o voznikih izvaja program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija). ZVoz-1 ne predpisuje posebnih pogojev za vključitev v program usposabljanja, drugače pa je glede opravljanja preizkusa usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu in za opravljanje dela ocenjevalca na vozniškem izpitu.

V skladu s šestim odstavkom 75. člena ZVoz-1 lahko preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B opravlja oseba, ki:

  • ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj osem let;
  • je stara najmanj 26 let;
  • ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje;
  • je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije B.

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 75. člena ZVoz-1 je ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo B lahko oseba, ki:

  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje;
  • ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj osem let;
  • je stara najmanj 26 let;
  • je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija.

Glede na navedeno se pričakuje, da udeleženec usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B izpolnjuje najmanj pogoje, navedene v prvi, drugi in tretji alineji šestega odstavka 75. člena ZVoz-1. Smiselno enako se pričakuje, da tudi udeleženec usposabljanja za druge kategorije izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje preizkusa, ki so predpisani za posamezno kategorijo.

Glede na običajni doseg povpraševanja se usposabljanje organizira največ enkrat letno.

Teoretični del usposabljanja poteka kontinuirano, predvidoma dvakrat tedensko, v pozno popoldanskih oziroma večernih urah, v trajanju štirih pedagoških ur. Praktični del usposabljanja se izvaja v krajih, kjer javna agencija zagotavlja opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita, skladno s potrebami udeležencev in zmožnostmi izvajalca usposabljanja. Teoretični del usposabljanja se izvede v obliki predavanj, praktični del pa poteka individualno oziroma s po dvema udeležencema hkrati, odvisno od vsebine in kategorije usposabljanja.

Usposabljanje se izvede v skladu z 24. členom in prilogo 2 Pravilnika o vozniškem izpitu. Po opravljenem usposabljanju se vsakemu udeležencu izda potrdilo.

Cena usposabljanja je določena kot kotizacija, torej na način, da pokrije stroške, ki jih ima izvajalec z izvedbo usposabljanja. Cena zadnjega usposabljanja za kategorijo B (oktober 2020) je bila 480 EUR.

O načrtovani organizaciji usposabljanja javna agencija objavi obvestilo na svoji spletni strani.

Za morebitne dodatne informacije pošljite sporočilo na e-naslov vozniski.izpiti@avp-rs.si.