Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa skladno z 9. členom Pravilnika o upravnem poslovanju v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa objavlja seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji:

Sektor za vozila:

mag. Tomaž Svetina (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje vozil);

Tamara Gorišek (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje vozil);

Jože Hribar (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje vozil);

Marko Gašparovič (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje vozil);

Boštjan Caf (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje vozil).

Sektor za voznike:

mag. Saša Jevšnik Kafol (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov);

Dragojla Trivundža Tomanić (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov);

Špela Rostan (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov);

Mateja Jelovčan (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov).

Sektor za vozniške izpite:

Robert Gril (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov);

mag. Borut Boc (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov).

Branko Hojnik (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov);

Polona Letnar (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov);

Zvonko Godina (pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji v skladu z zakonom, ki ureja področje voznikov);

Zadnja sprememba seznama: 02.03.2020.