Prijava ne eNovice

LETNI PROGRAMI

DRUGI REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 in PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA ZA LETO 2018 (poslan v soglasje na MZI, dne 10.3.2017) ; Vizija za pet let AVP_01032017

Prvi rebalans Programa dela in finančnega načrta Javne agencije RS za varnost prometa za leti 2016 in 2017 ; Vizija

Program dela in finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za leti 2016 – 2017  (Ministrstvo za infrastruktruro je soglasje na Program dela in finančni načrt AVP za leti 2016 in 2017 dalo dne 30.3.2016.)

Sedmi rebalans programa dela in finančnega načrta Javne agencije RS za varnost prometa za leto 2015