Presoja prometne varnosti oziroma varnosti cestne infrastrukture v celotnem »življenjskem ciklu ceste« pomeni korak naprej k izboljšanju prometne varnosti, pomeni tudi korak naprej k viziji nič oziroma trajnostni prometni varnosti, kamor stremijo vse evropske države.

Presojevalec varnosti cest ocenjuje prometno varnost v vseh fazah načrtovanja, gradnje in obratovanja cestne infrastrukture. Pri svojem delu je popolnoma neodvisen, njegova naloga pa je skrbeti za tehnično pravilne rešitve ne glede na stroškovno dimenzijo predlagane rešitve.

Področje dela presojevalcev v Sloveniji je trenutno obvezno za presojo avtocestnega križa, ki je del transevropske cestne mreže. Vsekakor pa so presojevalci varnosti cest že sedaj pristojni za strokovno presojo na ostalih državnih cestah in cestah v upravljanju s strani lokalnih skupnosti, kjer je problematika varnosti cest najbolj pereča.

Seznam vseh presojevalcev varnosti cest ter njihove kontaktne podatke dobite na spodnji povezavi ali na info@avp-rs.si

Seznam in kontakti presojevalcev varnosti cest

Več informacij o strokovnem kolegiju presojevalcev ter o smernicah za pregledovanje cest, si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Strokovni kolegij presojevalcev

Smernice za pregledovanje varnosti cest

Dne 22.4.2017 je stopil v veljavo spremenjen Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest. Pravilnik tudi spreminja postopek izbire presojevalcev, za katerega je po novem zadolžena Javna agencija RS za varnost prometa (v nadaljevanju AVP). AVP izbere presojevalca ali skupino presojevalcev na podlagi Poslovnika o načinu oddaje del presojevalcem, ki ga potrdi svet agencije.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine