Zadnja sprememba: 05.05.2014

Nadomestno potrdilo o skladnosti se izda v primeru, ko se ugotovi napaka na že izdanem potrdilu o skladnosti (SA, SB ali SC) ali izjavi o ustreznosti in tehnični brezhibnosti (A, B ali C) in je vozilo že registrirano. Nadomestno potrdilo o skladnosti je oblikovno identično potrdilu o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (SA, SB ali SC).
Če se na katerem koli podatku že izpisanega potrdila ugotovi napaka, potem ko je bilo vozilo že registrirano, se izda nadomestno potrdilo o skladnosti po sledečem postopku:
– pripravi se nov prazen obrazec potrdila o skladnosti (SA),
– po elektronski pošti se na AVP, Sektor za vozila (e-mail: vozila@avp-rs.si), sporoči številko nadomestnega potrdila o skladnosti in številko prvotno izdanega potrdila o skladnosti / izjave o ustreznosti. Pri pošiljanju e-maila se pod zadevo vpiše “Izdaja nadomestnega potrdila o skladnosti”,
– strokovni delavec na Oddelku za vozila nato sporoči, kdaj je mogoče nadomestno potrdilo izdati,
– izdajatelj pod opombe nadomestnega potrdila vpiše: “To potrdilo nadomešca potrdilo št. SAXXXXXXX” in po običajni poti izda nadomestno potrdilo o skladnosti,
– ko je nadomestno potrdilo o skladnosti izdano, se predhodno potrdilo o skladnosti / izjava o ustreznosti avtomatično stornira (stranka potrdilo z napačnimi podatki vrne izdajatelju, izdajatelj potrdilo hrani v spisu zadeve), sprememba o izdanem nadomestnem potrdilu pa se avtomatično posreduje tudi na registracijski organ,
– imetnik nadomestnega potrdila o skladnosti mora na registracijskem organu zamenjati prometno dovoljenje v roku 15 dni.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Aleksander Pinter, telefon 01 478 8872  ali na e naslov: aleksander.pinter@avp-rs.si