Pripravili smo nekaj nasvetov za varnejšo udeležbo mladih v prometu:

Ogroženost mladih
Vzroki prometnih nesreč mladih
Glavni dejavniki tveganja mladih
Ukrepi za večjo varnost mladih
Priporočila za varno vedenje mladih
Mladi in uporaba mobilnih telefonov v prometu


Ogroženost mladih v prometu

Mladi v prometu spadajo med ogrožene skupine, saj je v splošnem tudi na globalni ravni prometna nesreča glavni vzrok umrljivosti mladih (po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije). Mladi od 18-24 let starosti so v povprečju pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah.

Primerjalno glede na starostne skupine so mladi kot povzročitelji prometnih nesreč nadpovprečno zastopani, prav tako če primerjamo število povzročiteljev glede na število imetnikov vozniških dovoljenj po starostnih skupinah mladi med 18 – 24 letom izstopajo.


Vzroki prometnih nesreč z udeležbo mladih

Glavni vzroki prometnih nesreč so povezani z neprilagojeno hitrostjo ter nepravilnim prehitevanjem in nepravilno stranjo in smerjo vožnje. Prav tako pa je pogosto pri prometnih nesrečah z mladimi prisoten alkohol. Uporaba varnostnega pasu je pri mladih predvsem problematična na zadnjih sedežih v vozilih, saj je delež pripetih prenizek. Podobno je tudi zaščitno vedenje pri motoristih in kolesarjih z uporabo zaščitne čelade nujno.

Eden izmed ključnih dejavnikov tveganja bolj prisoten pri mladih pa je tudi uporaba mobilnih telefon v prometu. Tuje študije kažejo, da skoraj tri četrtine mladih uporablja mobilni telefon med vožnjo, ne samo za klice, ampak tudi za sms, spremljanje novic itd.


Dejavniki tveganja pri mladih

Ključna pri večji ogroženosti mladih ni sama starost, ampak nekateri dejavniki, ki so pri mladih posebej izraženi, kar vpliva na to, da so mladi pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah.

Nekateri mladi želijo preko tveganja v prometu dokazovati svojo vrednost pred prijatelji in samopotrditev. V zadnjih letih sicer opažamo v splošnem premik k izboljšanju stanja prometne varnosti mladih v primerjavi s starejšimi vozniki npr. kar se tiče uporabe zaščitnih sredstev ter tudi vožnje pod vplivom alkohola.


Ukrepi za večjo varnost mladih v prometu

142-4220_IMGV zadnjih letih se je uveljavilo kar nekaj ukrepov za večjo varnost mladih:

  • druga faza usposabljanja voznikov začetnikov,
  • nižjega števila kazenskih točk (max. 7 točk),
  • popolne treznosti za voznike začetnike,
  • vožnja s spremljevalcem,

Uveljavljena je tudi kampanja 0,0 šofer, ki promovira, da se določi enega voznika, ki na zabavi ne pije alkohola. Pomembna pa je tudi vloga staršev, ki seveda počasi prepuščajo mladostnike v samostojnost.


Priporočila mladim za večjo varnost

  1. Kot voznik se zavedaj odgovornosti in svojih sposobnosti.
  2. Ne vozi prehitro ali z neprilagojeno hitrostjo.
  3. varnostni-pas-pripniteVedno bodi pripet z varnostnim pasom na vseh sedežih.
  4. Ne vozi pod vplivom alkohola ali drog.
  5. Med vožnjo ne uporabljaj mobilnega telefona.
  6. Uporabljaj zaščitno čelado.


Mladi in uporaba mobilnih telefonov v prometu

Med mladimi je uporaba mobilnih telefonov in drugih avdio-video naprav zelo razširjena in privlačna. Pogosto jih uporabljajo tudi v samem prometu, med hojo, kolesarjenjem ali vožnjo vozila.

Novejša zakonodaja je predpisala višje kazni za uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in sicer kazen v višini 250 eur ter tudi 3 kazenske točke.

Mladim svetujemo, da mobilne telefone ne uporabljajo med vožnjo v prometu. Če želijo uporabiti telefon naj se ustavijo na primernem mestu. Mobilni telefoni pa so lahko dobrodošli predvsem z vidika hitrejšega in ažurnejšega informiranja.