Po opravljenem pregledu kolesa na kolo, ki je tehnično brezhibno, namestimo nalepko Varno kolo.


Barva nalepk Varno kolo se vsako leto spreminja, tako da daje posamezniku tudi informacijo o tem, ali je bilo kolo v določeni sezoni pregledano in ustreza kriterijem varnega kolesa (ima vso predpisano opremo in deluje brezhibno).