Preden se otroci začnejo voziti s kolesom je potrebno vsako leto pregledati kolo ali je tehnično brezhibno ter ali ima vso potrebno opremo in je zato varno za vožnjo.


V ta namen imamo posebne obrazce Zapisnike za preglede koles, ki nam po posameznih preizkusnih točkah, ki jim sledimo, povejo, ali je kolo tehnično brezhibno oziroma če ni, katere pomanjkljivosti je potrebno odpraviti. Pregled kolesa opravimo vsaj enkrat letno pred pričetkom sezone kolesarjenja, saj na takšen način zagotovimo ustrezno varnost kolesarja. Pregledi koles se običajno opravljajo v okviru šole in občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju s servisi koles, policisti in drugimi.